Resultat for 4. kvartal 2010

 

God fremdrift på prosjektene

Det norske oljeselskap ASA arbeider aktivt med tre mulige utbyggingsprosjekter – Draupne, Frøy/Storklakken og Jetta. I fjerde kvartal hadde Det norske høye driftsinntekter. Det norske bekreftet i løpet av 2010 også posisjonen som et av de mest aktive leteselskapene på norsk sokkel og selskapet vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå i 2011. 

Vennligst finn pressemelding, presentasjon og Q4 rapport vedlagt.

Kontakter:

Knut Evensen, Direktør Investorkontakt: +47 950 77 622

Teitur Poulsen, Finansdirektør: +47 950 82 892Om Det norske
:

Det norske er nest størst på i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.     

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.