Resultat for fjerde kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) rapporterer i dag konserninntekter på 346 millioner dollar i fjerde kvartal sammenlignet med 43 millioner dollar i fjerde kvartal 2013. Produksjonen i perioden var på 54,2 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) mot 4,3 mboepd i fjerde kvartal 2013.

EBITDA dette kvartalet beløp seg til 239 (-68) millioner dollar, og EBIT var -184 (-201) millioner dollar, etter en netto nedskrivning på 319 (112) millioner dollar. Resultat for fjerde kvartal var -287 (-56) millioner dollar, noe som gir en EPS på -1,42 (-0,40) dollar.

I betraktning av dagens utfordrende makromiljø treffer selskapet tiltak for å gi virksomheten styrke til å tilpasse seg markedsforholdene og sikre at selskapet er i en posisjon der det kan gripe sjansen når forholdene bedrer seg. Det norske arbeider også for å øke sin finansielle fleksibilitet. Selskapet vurderer å diversifisere sin kapitalstruktur og gjøre tilpasninger i låneavtalene.

- Fallet i oljeprisene og det utfordrende makrobildet påvirker selskapet og måten vi arbeider på. Som et svar på dette, har vi igangsatt et kostnadseffektiviseringsprogram, med en ambisjon om å redusere kostnadene med mer enn 100 millioner dollar i 2015. Vi arbeider samtidig med å bedre vår finansielle fleksibilitet og optimalisere kapitalstrukturen. Vi har en konstruktiv dialog med våre banker og interessenter, og jeg føler meg sikker på at vi vil være i stand til å finansiere våre planlagte utbyggingsprosjekter, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Johan Sverdrup
I løpet av kvartalet ble den tekniske prosjektstudien (FEED) for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet ferdigstilt, slik at plan for utbygging og drift (PUD) kunne sendes inn i februar 2015. Dette var en viktig milepæl i prosjektet og bekreftet prosjektets tidslinje og planen om produksjonsstart i 2019. Det norske mer enn doblet sine reserver som følge av innleveringen av PUD. Olje- og energidepartementet vil konkludere på fordelingen av eierandeler i feltet.

Ivar Aasen
Fremdriften i Ivar Aasen-prosjektet går fortsatt som forventet, og konstruksjonen av plattformdekket i Singapore og stålunderstellet på Sardinia går som planlagt. Boringen av geopilotbrønnene begynte i januar 2015.

Produksjon
Produksjonen har vært stabil og overgått prognosen i hele kvartalet. Alvheim FPSO har hatt en produksjonstilgjengelighet på 99,1 prosent i fjerde kvartal og en produksjonseffektivitet på 98,8 prosent, som er over målet. Produksjons- og prosessanlegget på Alvheim FPSO ble modifisert i fjerde kvartal for å ta imot brønnstrømmen fra Bøylafeltet for videre prosessering og lagring. Produksjonsstart var i januar 2015.

Produksjonen var stabil på Jotun, Jette og Varg i løpet av kvartalet, bortsett fra at Jotun ble nedstengt en periode i desember på grunn av vedlikehold og oppgradering. Atla ble midlertidig nedstengt i november og desember på grunn av vedlikehold på Heimdal.

Leting
I desember ble det gjort et funn på Krafla Nord-prospektet i Nordsjøen. Etter boring av avgrensingsbrønnen på Krafla Main i begynnelsen av 2015 og videre evaluering i lisensene ble estimatet for utvinnbare ressurser justert opp til 140-220 millioner fat oljeekvivalenter.

Finn rapport og presentasjon (engelsk) vedlagt. Presentasjon på norsk vil gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside. Presentasjonen vil holdes på Felix konferansesenter i Oslo fra klokken 08:30. På vår hjemmeside sendes direkte webcast fra presentasjonen, www.detnor.no.

Kontakt:

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 97 11 82 92
Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: 41 63 52 44

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.