Resultat for fjerde kvartal 2019 og kapitalmarkedsoppdatering

Report this content

Fjerde kvartal markerte slutten på et fremgangsrikt år for Aker BP. For første gang oversteg selskapets inntekter 1 milliard dollar i løpet av et kvartal, drevet av rekordhøy oljeproduksjon. Produksjonsveksten kommer som følge av den gode oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med fortsatt sterk produksjon fra selskapets øvrige felt. Aker BP betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,74 kroner per aksje) i kvartalet. Samlet utbytte i 2019 var 750 millioner dollar (18,12 kroner per aksje). 

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 1 003 (723) millioner dollar for fjerde kvartal 2019. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter utgjorde 9,1 (13,2) dollar. For hele året var produksjonskostnadene 12,4 (12,1) dollar per fat, i tråd med selskapets guiding. Utforskingskostnader utgjorde 85 (70) millioner dollar for fjerde kvartal og 501 (359) millioner dollar for hele året, lavere enn siste guiding på 550 millioner dollar. 

Resultat før skatt beløp seg til 424 (143) millioner dollar. Skattekostnaden var 312 (186) millioner dollar. Netto resultat for fjerde kvartal var 112 millioner dollar. 

Alle selskapets feltutbygginger utviklet seg som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest kom i produksjon i løpet av kvartalet. For 2019 utgjorde samlede investeringer i varige driftsmidler 1 667 (1 202) millioner dollar, i tråd med selskapets siste guiding på mellom 1,6 og 1,7 milliarder dollar. 

Styret har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 212,5 millioner dollar (0,5901 dollar per aksje) i februar 2020. 

Kapitalmarkedsoppdatering

Aker BP presenterer i dag en selskapsoppdatering til kapitalmarkedet. Selskapets strategi ligger fast, og selskapet er meget godt posisjonert til å levere sterk vekst, lave kostnader og lave utslipp.

Finansielle utsikter for 2020

  • Aker BP forventer å produsere et sted mellom 205 og 220 tusen fat oljeekvivalenter per dag i 2020.
  • Aker BP investerer i lønnsom vekst, og selskapet anslår at investeringer i varige driftsmidler vil utgjøre 1,5 milliarder dollar i 2020.
  • Aker BP planlegger for deltakelse i 10 utforskingsbrønner i 2020, og forventer å bruke om lag 500 millioner dollar på utforskingsaktiviteter.
  • Utgifter til fjerning i 2020 er anslått til 200 millioner dollar. 
  • Produksjonskostnader per enhet forventes å gå ned med om lag 20 prosent i forhold til 2019, ned til et nivå på om lag 10 dollar per fat oljeekvivalenter. 
  • Utbytte er forslått til 850 millioner dollar for 2020.  

Et oljeselskap med lave utslipp 

Aker BP fortsetter å være et oljeselskap med lav utslippsintensitet av karbondioksid, med et utslippsnivå som ligger under halvparten av det globale gjennomsnittet, og under gjennomsnittet for norsk sokkel. 

Aker BP annonserer i dag at selskapets utslippsnivå vil reduseres ytterligere til et målsatt nivå på under fem kilo karbondioksid per fat oljeekvivalenter fra og med 2020. 

Nærmere en samordnet utvikling av NOAKA-området

NOAKA-området består av funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy, Fulla, Frigg, Rind og Krafla-Askja. Området er anslått å inneholde mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter, med mulighet for ytterligere oppside gjennom videre utforsking og avgrensning. 

Aker BP har en konstruktiv dialog med lisenspartnerne i området for å oppnå en samordnet teknisk utbyggingsløsning som omfatter alle de påviste ressursene i NOAKA-området. En utbygging av NOAKA vil kunne representere en betydelig verdiskaping for lisenshaverne så vel som det norske samfunn.

Telefonkonferansedetaljer for presentasjonen av resultat for fjerde kvartal 2019: 

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com 
Det vil bli arrangert en telefonkonferanse klokken 08:00. Vi ber om at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 6600761 eller spør etter Aker BP Fourth Quarter 2019 Presentation.

Telefonnummer:
Norge: +47 21 00 26 10
Storbritannia: +44 (0) 330 336 9125

Konferansekode: 6600761

En webcast vil også være tilgjengelig på våre nettsider fra klokken 08:00.

Webcast av kapitalmarkedsoppdateringen:

En live webcast er tilgjengelig på vår nettside www.akerbp.com, og starter klokken 10:00. Presentasjonsmaterialet blir offentliggjort på våre nettsider om lag klokken 08:45.

Aker BP Q4 2019 Report.pdf

Aker BP Q4 2019 Presentation.pdf

Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Lars Mattis Hanssen, Senior IR professional, tel.: +47 994 59 460

Mediakontakt: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, pressetalsmann, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.