Resultat første kvartal 2015

Report this content

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) hadde driftsinntekter på 324 (26) millioner dollar i første kvartal i 2015. Produksjonen i perioden var 64,9 (2,9) tusen fat oljeekvivalenter per dag. Ytterligere gjeldskapasitet på 800 millioner dollar er forventet å være på plass innen utgangen av mai.

Konsoliderte driftsinntekter i første kvartal var på 324 (26) millioner dollar. Dette var det første hele kvartalet der inntektene fra Alvheimområdet ble medregnet. Produksjonskostnadene utgjorte 39 (7) millioner dollar, tilsvarende USD 6,7 per fat oljeekvivalenter. Selskapet fikk et driftsresultat på 81 (-44) millioner dollar i første kvartal. Periodens nettoresultat var 2 (-3) millioner dollar etter en skattekostnad på 79 (-51) millioner dollar.

“Vår hovedprioritet er å øke prestasjonene innenfor alle områder i selskapet. Vårt pågående arbeid med å optimalisere kapitalstrukturen, sikker og effektiv drift på Alvheim og å levere Ivar Aasen-prosjektet på tid og budsjett er viktig i så måte», sier Hersvik.

Det norske har jobbet aktivt med å optimalisere og diversifisere kapitalstrukturen. Første steg ble tatt like etter utgangen av første kvartal, når selskapet 1. april fikk aksept fra obligasjonseierne for å harmonisere lånebetingelsene i DETNOR02 med selskapets reservebaserte lånefasilitet (RBL). Det er også gjort positive endringer i betingelsene for selskapets RBL-lånefasilitet, samt at de tekniske bankenes detaljerte gjennomgang av reservene har resultert i en umiddelbar økning av lånebasen i RBL-en fra 2,7 milliarder dollar til 2,8 milliarder dollar. Et konsortium av syv banker har fullt ut garantert for en rullerende kredittfasilitet (RCF) på 500 millioner dollar, og selskapet vurderer i tillegg å utstede en ny subordinert obligasjon på 300 millioner dollar.

«Disse tiltakene har stor betydning i arbeidet med å diversifisere selskapets kapitalstruktur, og vil gi selskapet en sterk finansiell plattform som sikrer god fleksibilitet fremover», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Produksjon
De produserende feltene Alvheim (65 prosent eierandel), Volund (65 prosent), Bøyla (65 prosent) og Vilje (46,9 prosent) er knyttet opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO, og produserte totalt 64,9 tusen fat oljeekvivalenter. Bøylautbyggingen ble ferdigstilt dette kvartalet, og produksjonen på feltet kom i gang fra en av brønnene den 19. januar 2015. Den andre brønnen (Bøyla M-2) ble boret i mars, og er ventet å gi produksjon i tredje kvartal 2015. Utvinnbare reserver (P50) på Bøyla er anslått til ca. 23 mmboe. Det norskes andel er 15 mmboe. Produksjonen fra Kameleon Øst L4-brønnen kom i gang i begynnelsen av andre kvartal.

Produksjonen har vært stabil på Jotun, Atla, Jette og Varg i løpet av kvartalet. Atla var nedstengt i en kortere periode på grunn av vedlikehold på Heimdal.

Johan Sverdrup
I februar ble plan for utbygging og drift (PUD) for fase 1, samt to planer for anlegg og drift (PAD) sendt inn til Olje- og energidepartementet (OED). Tidsplanen for prosjektet ble i PUD’en bekreftet, og godkjenning fra Stortinget forventes i løpet av juni 2015. Produksjonsstart er ventet i slutten av 2019. Det norske valgte å ikke signere unitiseringsavtalen. De øvrige partnerne har derfor bedt OED om å foreta en endelig fordeling av eierandelene. Avgjørelsen fra OED om fordelingen for Johan Sverdrup-feltet er ventet til sommeren. Departementets vedtak kan ankes til Kongen i Statsråd og/eller sivile domstoler. Departementet har bestemt at inntil konklusjonen er trukket, skal Statoils forslag brukes som basis, noe som gir Det norske en foreløpig eierandel på 11,8933 prosent. Etter at PUD for Johan Sverdrup var sendt inn, ble Det norskes netto P50-reserver doblet. Operatørens P50-volumer for alle faser er 279 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) netto til Det norske, basert på den foreløpige fordelingen av eierandeler.

Ivar Aasen
De sentrale aktivitetene på Ivar Aasen-prosjektet går etter planen med produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Byggingen av plattformdekket er nå omtrent 60 prosent fullført. De viktigste utstyrspakkene har ankommet Singapore, og produksjon og installasjon av rør er i gang. Detaljprosjekteringen skal fullføres i løpet av sommeren, og utskiping forventes i løpet av våren 2016. Byggingen av understellet ble ferdigstilt på Arbataxverftet på Sardinia i løpet av kvartalet, og Saipem har dermed levert understellet i tråd med tidsplan og budsjett. Understellet sto ferdig i slutten av mars og ble skipet ut fra Sardinia 2. april. Understellet har nå ankommet Rotterdam og er klart for å installeres på Ivar Aasen-feltet, noe som forventes å skje i løpet av andre kvartal 2015.

Leting
Det ble foretatt en vellykket avgrensning av Krafla Main tidlig i 2015, etter funnet som ble gjort i Krafla North-prospektet i desember 2014. Etter boringen av disse bønnene er totalt utvinnbare ressurser i Krafla- og Askja-området beregnet til mellom 140 og 220 millioner fat oljeekvivalenter.

Finn rapport og presentasjon (engelsk) vedlagt. Presentasjonen vil holdes på Felix konferansesenter i Oslo fra klokken 08:30. På vår hjemmeside sendes direkte webcast fra presentasjonen, www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.