Resultat første kvartal 2016

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske”) hadde driftsinntekter på USD 205 (Q1 2015: USD 329) millioner i første kvartal. Produksjonen i samme periode var 60,6 tusen fat oljeekvivalenter pr dag, mens realisert oljepris var 37 dollar i gjennomsnitt per fat.

EBITDA i kvartalet utgjorde 129 (261) millioner dollar, og EBIT var -23 (86) millioner dollar, etter en nedskrivning på 38 (53) millioner dollar. Kvartalsresultatet var 32 (2) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på 0,16 (0,01) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til 2 584 (1 965) millioner dollar per 31. mars 2016.

I april fikk selskapet aksept fra bankkonsortiet for en endring av lånevilkårene. Bankkonsortiet i selskapets reservebaserte lånefasilitet (“RBL”) på 3,0 milliarder dollar og rullerende kredittfasilitet (“RCF”) på 550 millioner dollar har gått med på en lemping av vilkårene ut 2019.

«Kvartalet er preget av stabil drift med høy produksjonseffektivitet, god fremdrift på utbyggingsprosjektene våre, oppstart av borekampanje på Askja/Krafla og to nye oppkjøp som øker ressursgrunnlaget i selskapet», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Alvheim
Alvheim FPSO hadde i første kvartal en produksjonseffektivitet på hele 99,3 prosent. Tilknytningsprosjektet BoaKamNord har forventet oppstart i andre kvartal 2016, og Viper-Kobra-utbyggingen, som inneholder to funn i Alvheim-området, er forventet å produsere første olje mot slutten av 2016, i henhold til plan.

Ivar Aasen
Hovedaktivitetene i Ivar Aasen-prosjektet holder fastlagt plan både på tid og kostnad frem mot første olje i fjerde kvartal 2016. Byggingen av plattformdekket i Singapore har nå passert 98 prosent ferdigstillelse, og utskipingen er planlagt til første uken i juni. Installasjon av plattformdekket i Nordsjøen er planlagt til juli 2016. Bygging av boligkvarteret på Stord har passert 98 prosent ferdigstillelse, og utskiping fra Stord er planlagt i juli 2016.

Johan Sverdrup
Prosjektet går som planlagt frem mot produksjonsstart i fjerde kvartal i 2019. Prosjektet passerte en viktig milepæl i februar, da første stål ble kuttet til bygging av boreplattformen. I mars startet boreriggen Deepsea Atlantic boringen av den første produksjonsbrønnen. Det er igangsatt tiltak for å fjerne flaskehalser i prosjektet, med formål å øke produksjonskapasiteten i fase 1 til et høyere nivå enn kapasiteten det ble designet for i Plan for utbygging og drift (PUD) på 315 – 380 mboepd.

Forretningsutvikling
I mars annonserte Det norske en avtale om å overta Noreco’s norske lisensportefølje, bestående av syv lisenser på norsk kontinentalsokkel, inklusive en 20 prosents andel i Gotha-funnet i Barentshavet. I april annonserte Det norske en avtale med Centrica Resources Norge AS om å overta selskapets lisensandeler i funnene Frigg Gamma Delta og Rind. Porteføljen består av 30 prosents eierandel i lisensene PL 442, PL 026B og PL 026, og inkluderer operatørskapet i Frigg Gamma Delta.

Rapporten og presentasjonen for Q1 2016 er vedlagt. Webcast er tilgjengelig fra 08:30 CET på www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.