Sikret bankfinansiering på USD 1 milliard

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale om en ny rullerende kredittfasilitet på USD 1  milliard. Avtalen er inngått med en gruppe nordiske og internasjonale banker. Fasiliteten inneholder en ikke-kommitert ramme som gjør at fasiliteten kan økes fra USD 1 milliard til USD 2 milliarder.

Låneavtalen for den rullerende kredittfasiliteten ble signert 3. september 2013. Bookrunners og Mandated Lead Arrangers DNB, Nordea og SEB ledet syndikeringsprosessen.

Fasiliteten løper til 4. september 2018, fem år fra signeringsdato. Fasiliteten på USD 1 milliarder erstatter selskapets tidligere kredittfasilitet på USD 500 millioner med forfall 31. desember 2015.

Det nye lånets rentebetingelser er NIBOR/LIBOR + 3 prosent p.a., samt en margin på benyttet kreditt på 0,5 prosent eller 0,75 prosent, avhengig av hvor stor andel av fasiliteten Det norske benytter seg av.

«Vi er svært fornøyde med støtten Det norske har mottatt fra ledende banker gjennom syndikeringsprosessen, både fra hovedbankene omtalt som Mandated Lead Arrangers og fra en rekke andre nordiske og internasjonale banker,» sier finansdirektør Alexander Krane i Det norske.

Den refinansierte bankfasiliteten styrker Det norskes likviditet i takt med at selskapet skal igangsette utbyggingsprosjekter som Ivar Aasen og Johan Sverdrup.

«Bankenes vilje til å investere i fasiliteten understreker kvaliteten på selskapets eiendeler,» sier Krane.

De siste tolv månedene har Det norske også utstedt NOK 1 milliard i egenkapital og NOK 1.9 milliarder i obligasjonsgjeld.

Kontakt:

Alexander Krane, finansdirektør, tel. + 47 916 30 025
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tel.: +47 950 77622

Abonner

Dokumenter og linker