Skatteendringer utløser nye investeringer

Report this content

Et bredt flertall på Stortinget har blitt enige om å gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatten. Endringene vil styrke Aker BPs kapasitet til å foreta investeringer og bidra til å muliggjøre nye feltutbygginger på norsk sokkel. Dette vil bidra til høyere aktivitet og økt verdiskaping for Aker BP, for leverandørindustrien og for det norske samfunnet. 

Hod-prosjektet i Valhallområdet er den første utbyggingen som vil bli realisert som et direkte resultat av de midlertidige skatteendringene. Dette prosjektet vil dra nytte av kompetansen og erfaringen fra Valhall Flanke Vest-utbyggingen som nylig ble fullført. Styret i Aker BP har i dag godkjent prosjektet og selskapet forbereder nå en snarlig investeringsbeslutning og igangsetting av utbyggingen. Hod-prosjektet vil medføre om lag 5 000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen og forventes å generere betydelige skatteinntekter for den norske stat.  

Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP kommenterer:  
«Dette er en svært krevende tid for petroleumsindustrien, og det er derfor veldig gledelig å se den raske og sterke responsen fra politikerne. De foreslåtte endringene er gode og nødvendige, og vil styrke vår evne til å investere, samtidig som de vil bidra til bedret lønnsomhet for nye feltutbygginger. Aker BP vil ikke la denne muligheten gå fra seg. Med prosjekter som Hod kommer vi til å skape betydelige verdier både for våre eiere og for samfunnet, og vi vil bidra til å opprettholde en verdensledende leverandørindustri i landet.» 

De midlertidige skatteendringene skal etter planen vedtas av Stortinget 12. juni.  

Mediakontakt: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, pressetalsmann, tel.: +47 402 24 217

Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker