Sterk kvartal for Det norske

2011 var et meget godt år for Det norske oljeselskap ASA. Selskapets ressursbase ble tredoblet og langsiktig finansiering sikret.

Statoil, som operatør, økte anslagene for den delen av Johan Sverdrup som ligger i lisens PL 265 til mellom 900 og 1500 millioner fat. Det norskes andel er rundt en kvart milliard fat. Olje- og energidepartementet bestemte i fjerde kvartal at Aldous Major (PL265) og Avaldsnes (PL 501) skulle samordnes, og ga dette feltet navnet Johan Sverdrup. Feltet er et av de største noensinne på norsk sokkel.

I fjerde kvartal styrket Det norske den finansielle posisjonen gjennom en ny trekkfasilitet på inntil 500 millioner dollar. Selskapets egenkapital ble styrket med 450 millioner kroner gjennom konvertering av et usikret obligasjonslån til aksjer. Samlet gir dette en solid finansiell basis for å jobbe med utbygginger som Atla, Jette og Krafla.

Administrerende direktør Erik Haugane sier selskapet ser framover etter et eventyrlig år.

-       I løpet av 2011 skapte vi store verdier. Først og fremst med det store funnet på Sverdrup. Dette sammen med solide finanser gjør det at vi med trygghet kan se fram til vår første egenopererte feltutbygging på Jette. I løpet av dette året skal vi også levere plan for utbygging og drift på Draupne. Vi er på vei mot å bli et fullverdig oljeselskap, og en betydelig aktør på norsk sokkel.

Utbygging i rute

I september leverte Det norske, som operatør, plan for utbygging og drift (PUD) på Jette. Dette vil bli selskapets første utbygging som operatør. Utbyggingen av Jette har et kostnadsanslag på 2,5 milliarder kroner. Det er ventet at første produksjon av olje vil være tidlig 2013. Det er ventet at planen vil bli godkjent i februar 2012.

Det norske har som mål å levere plan for utbygging og drift på Draupne i løpet av året. På vegne av partnerskapet i Draupne har Det norske inngått avtale med Maersk om en oppjekkbar rigg (jack-up). Avtalen er treårig, og har en verdi på 413 millioner dollar. Det pågår forhandlinger om en koordinert utbygging av Draupne og Luno, som ligger i nabolisensen.

Plan for utbygging og drift på Atla ble godkjent i november. Det er ventet første gassproduksjon sent i 2012. Det norske har 10 prosent i Atla

Resultater

Det norske produserte i fjerde kvartal 137.550 fat oljeekvivalenter. Det ble oppnådd en pris på 110,8 dollar per fat. Kontantstrømmen fra produksjonen var i kvartalet 47 millioner kroner.

Resultatet i fjerde kvartal ble et underskudd etter skatt på 125 millioner kroner. Letekostnadene i kvartalet var 105 millioner kroner. Selskapets positive netto rentebærende gjeld er ved utgangen av perioden rundt 1,3 milliard kroner og selskapets egenkapitalandel ved slutten av 2011 var 48 prosent.


Kontakter:

Erik Haugane, Adm. dir, tlf.: +47 907 21 655

Teitur Poulsen, Finansdirektør, tlf. +47 950 82 892

 

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.