Stortinget sier ja til Aker BPs store utbyggingsprosjekter

Report this content

Stortinget har i dag godkjent Aker BPs planer for utbygging og drift for Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall.   

Feltillustrasjoner: Valhall PWP-Fenris og Yggdrasil

− Med vedtaket har Stortinget sagt ja til tusenvis av arbeidsplasser og viktig verdiskaping i Norge. Jeg er stolt over det vi nå skal levere sammen med lisenspartnerne våre. Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris utgjør alene over 165 milliarder kroner i investeringer. Det er snakk om estimerte skatteinntekter på over 120 milliarder kroner til landet vårt, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP. 

Norsk andel av leveranser i Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris er på rundt 65 prosent, og prosjektene vil bidra med 130.000 årsverk i Norge gjennom levetiden til feltene. Om lag halvparten av dette er i utbyggingsfasen. Det blir aktivitet på verft i Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Verdal og Sandnessjøen, samt hos flere hundre leverandører i hele landet. I tillegg kommer aktivitet og arbeidsplasser hos verft og leverandører ellers i verden.  

− Utbyggingsprosjektene bidrar til at Aker BP leverer på ambisjonen om å skape framtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning. Vi har en solid ressursbase, høy produksjon og er det selskapet med lavest CO2-utslippsintensitet av alle olje- og gassoperatørene i verden, sier Hersvik. 

Regjeringen fremmet i slutten av mars proposisjon 97 S, som omhandler utbyggingen av Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris, til Stortinget. Et flertall i Energi- og miljøkomiteen ga positiv innstilling 25. mai, som ble behandlet i plenum i Stortinget i dag. Det er Olje- og energidepartementet som endelig godkjenner utbyggingsplanene.  

Utviklingen av Yggdrasil-området 

Yggdrasil består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin. Området ligger mellom Alvheim og Oseberg i Nordsjøen.  

−  Yggdrasil er den neste store utbyggingen på norsk sokkel, og sammen med partnerne Equinor og PGNIG Upstream Norway åpner vi nå opp et modent område i Nordsjøen. Vi ser et stort potensial i området og annonserte nylig et betydelig oljefunn på Øst Frigg Beta/Epsilon. Dette betyr ytterligere forbedret lønnsomhet og økt verdiskaping, sier Yggdrasil-direktør Lars Høier.  

Foreløpige beregninger av funnet Øst Frigg Beta/Epsilon er på 40-90 millioner utvinnbare oljeekvivalenter (lenke til pressemelding). De totale ressursene i Yggdrasil-området har dermed økt med om lag ti prosent til over 700 millioner fat.  

Utbyggingskonseptet har stor grad av fleksibilitet og er designet for å ta imot framtidige funn og felt. Omfattende ny infrastruktur er planlagt. Hele Yggdrasil-området skal fjernstyres fra et integrert samhandlingssenter og kontrollrom på land i Stavanger. Gjennom utbyggingen setter lisenspartnerne en ny standard i måten å operere et felt på, med fjernstyrt drift, ubemannede plattformer, ny teknologi og datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser. Kraft fra land vil bidra til lave utslipp på mindre enn 1 kg CO2/fat.   

−  Vi er nå godt i gang med detaljprosjektering. Alle store kontrakter er inngått og vi er i gang med å sette tusenvis av bestillinger til leverandører både nasjonalt og internasjonal. Vi er i rute til å starte bygging i henhold til plan til høsten. Vi vil være til stede på alle sentrale lokasjoner for å følge viktige utstyrsleveranser og byggearbeid tett framover, sier Høier.  

Forlenger Valhalls levetid 

Valhall PWP-Fenris i den sørlige delen av Nordsjøen er klar til å starte bygging før sommeren, i tråd med plan. 

− Vi har god framdrift i detaljprosjekteringen. Sammen med alliansepartnerne og leverandører har vi fått på plass et sammensveiset team som er klare til å forlenge levetiden til giganten Valhall, sier prosjektdirektør Rannveig Storebø.  

Pandion Energy AS er partner i Valhall og PGNiG Upstream Norway AS er partner i Fenris, som ligger 50 kilometer unna. Det samordnede utbyggingsprosjektet omfatter en ny sentralt plassert produksjons- og brønnhodeplattform (PWP) forbundet med bro til Valhall feltsenter, og en ubemannet installasjon (UI) ved Fenris som blir koblet til PWP gjennom rørledninger på havbunnen.  

− Sammen med lisenspartnerne våre sikrer vi levetidsforlengelse og videre produksjon fra Valhall. Denne utbyggingen gir tilgang til nye, og meget lønnsomme volumer på Valhall og Fenris med betydelig oppsidepotensial, konstaterer Valhall-direktør Ole Johan Molvig.  

Nye reserver som følge av utbyggingsprosjektet er estimert til 230 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg sikrer prosjektet levetidsforlengelse av Valhall utover 2028 og fortsatt produksjon av eksisterende Valhall-reserver beregnet til 137 millioner fat. Utbyggingen vil utnytte eksisterende kraft fra land-system med minimale utslipp, beregnet til under 1 kg CO2/fat.   

− Vi etablerer nå også Valhall som et knutepunkt for gass. Produksjonen fra Fenris vil øke gasseksporten fra Valhall til Europa betydelig, og vil mer enn doble gassbehandlingskapasiteten. Det gir et viktig bidrag til Norges langsiktige kapasitet for stabile energileveranser til Europa, avslutter Molvig.   

Kontaktpersoner:
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217
Kjetil Bakken, Head of Investor Relations, tlf: +47 918 89 889

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker