Tildeling av Valhall Flanke Vest byggekontrakter

Report this content

På vegne av Valhall-lisensen har Aker BP ASA tildelt deltakerne i vår Brønnhodeplattform-allianse bestillinger på byggingen av Valhall Flanke Vest stålunderstell og plattformdekk.

Følgende bestillinger er utstedt:

  • Aker Solutions : Ingeniørtjenester og innkjøp (Engineering & Procurement)
  • Kværner : Fabrikasjon av stålunderstell og plattformdekk inkludert oppkopling til havs (Construction & Hook-up)
  • ABB : Design, leveranse og installasjon av system for elektro, instrument, kontroll og telecom (EICT)

Valhall Flanke Vest vil være en Normalt Ubemannet Installasjon (NUI). Ingeniørarbeidet vil foregå i Stavanger og på Fornebu.

Stålunderstellet og plattformdekket skal være klar for levering fra Kværner sitt verft i Verdal i mai 2019, og sammenkobling og ferdigstillelse på feltet er planlagt til august 2019.

Videre har Aker BP ASA tildelt deltakerne i Subsea-alliansen (Subsea 7 og Aker Solutions) undervannsanlegget på Valhall Flanke Vest som i hovedsak består av rørledninger og kontrollkabel.

Plan for Utbygging og Drift (PUD) ble levert til myndighetene fredag 15. desember 2017 som ett av tre utbyggingsprosjekter fra Aker BP ASA.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 971 18 292
Mediekontakt: Tore Langballe, Kommunikasjonsdirektør, tlf: +47 907 77 841

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker