Tørr brønn på Augunshaug

Report this content

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å ferdigstille brønn 2/1-15 på Augunshaugprospektet i Nordsjøen. Augunshaug ligger øst for Gydafeltet. Brønnen påviste sandstein av Jura alder, men uten tegn til hydrokarboner. Det norske har avsluttet boreoperasjonen og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det norske er operatør for PL 542 og har en eierandel på 60 prosent. Lisenspartner Tullow Oil Norge AS har 40 prosent eierandel.

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Abonner

Dokumenter og linker