Tørr letebrønn på Gotama

Det norske oljeselskap melder at letebrønn 31/2-21 S på Gotamaprospektet i produksjonslisens 550 er tørr. Brønnen påtraff ikke sandstein med reservoarkvalitet i hovedmålet i øvre Jura. Det ble påtruffet sandsteiner med god kvalitet i sekundærmålene, men disse var vannførende. Det norske er partner i lisensen med 10 prosent eierandel.

Letebrønn 31/2-21 S var den første som ble boret i lisensen. Hovedmål var i Draupneformasjonen av øvre jura alder. Prospektivitet i midtre Jura alder i Sognefjordformasjonen og Brentgruppen var identifisert som sekundærmål.  

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Borgland Dolphin og er lokalisert ca. 12 kilometer nordvest for Troll-platformen, ca. 120 kilometer nordvest for Bergen. Total dybde er 3 217 meter hvor brønnen ble avsluttet i Cookformasjonen av nedre Jura alder. Vanndypet er 348 meter. Brønnen skal plugges og forlates. 

Operatør for lisensen er Tullow Oil Norge AS med 80 prosent eierandel, og VNG har de resterende 10 prosent.

Kontakt:
Investorkontakt, Jonas Gamre, tlf.: 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Abonner

Dokumenter og linker