Tørr letebrønn på Heimdalshø

Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 494, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/9-5S. Brønnen er boret om lag 30 km øst for Valhallfeltet på Heimdalshøprospektet.

2/9-5S var første brønn til å teste et nytt letekonsept på Mandalshøyden, der Johan Sverdrup og Utsirahøyden er analogen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter, sekundært å påvise sandsteiner med hydrokarboner i pre-jurassiske bergarter.

Brønnen påtraff noen tynne sandsteiner med reservoarkvalitet i hovedmålet og kun få og tynne sandsteiner i det sekundære målet. Ingen spor av hydrokarboner ble påvist.

2/9-5S er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 494. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3 525,5 meter under havflaten (3 587m MD RKB) og ble avsluttet i bergarter av antatt permisk alder. Havdypet er 65 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/9-5S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå vil gå til Ymefeltet der Talisman er operatør.

Det norske oljeselskap ASA er operatør for lisensen, med en eierandel på 30 prosent. Øvrige partnere er Dana Petroleum med 24 prosent, Fortis Petroleum med 16 prosent, Spike Exploration med 15 prosent og Tullow Oil med 15 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Pressekontakt: Torgeir Anda, kommunikasjonsdirektør, tlf.: + 47 991 12 203
Investorkontakt: Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: +47 971 18 292


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Abonner

Dokumenter og linker