Tørr letebrønn på Terne

Det norske oljeselskap ASA melder at letebrønn 6507/5-7 på Terneprospektet i produksjonslisens 558 i Norskehavet ikke påtraff hydrokarboner. Det norske er partner i lisensen med 10 prosent* eierandel.

Brønnen ble boret av boreriggen Borgland Dolphin. E.ON E&P Norge AS (30 prosent eierandel) er operatør for lisensen. De andre partnerne er PGNIG Upstream International (30 prosent eierandel), Petrolia Norway AS (10 prosent eierandel*) and Petoro AS (20 prosent eierandel).

*Det norske solgte nylig 10 prosent eierandel i lisensen til Petrolia Norge AS. Transaksjonen er godkjent i partnerskapet, og er betinget av myndighetsgodkjennelse.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pressekontakt: Torgeir Anda, kommunikasjonsdirektør, tlf.: + 47 99 11 22 03
Investorkontakt: Jonas Gamre, tlf.: +47 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker