Valgkomiteens innstilling og forslag til nye styremedlemmer

Valgkomitéen i Det norske oljeselskap (ASA) har foreslått Murray Auchincloss, Upstream Chief Financial Officer (CFO) og Head of Business Development i BP som nytt medlem til Det norskes bedriftsforsamling. Auchincloss vil erstatte Odd Reitan, som har bedt valgkomiteen om å bli fritatt fra sitt verv i Det norskes bedriftsforsamling. Valget vil finne sted på selskapets ekstraordinær generalforsamling 15. september. Mer informasjon er tilgjengelig på Det norskes hjemmeside: http://www.detnor.no/investor/aksjen/generalforsamling/.

Valgkomiteen har foreslått Bernard Looney, Chief Executive Upstream i BP og Kate Thomson, Group Head of Tax i BP som nye medlemmer til Det norskes styre. Styrevalget vil finne sted i neste møte i bedriftsforsamlingen, sent i september.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker