Valgkomiteens innstilling til nytt styre og bedriftsforsamling i Det norske

Se valgkomiteens innstilling til nytt styre og bedriftsforsamling i Det norske oljeselskap ASA i vedlagte dokument. Generalforsamlingen finner sted onsdag 17. april kl 1700.

Kontakter:
Hilde Myrberg, medlem av valgkomiteen: +47 917 67 047
Knut Evensen, direktør investorkontakt: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.