Vellykket avgrensning på Krafla

Det norske oljeselskap ASA, partner i PL035/272, melder at boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A på Krafla-funnet er i ferd med å avsluttes. Etter denne brønnen er oppdatert ressursestimat for Krafla Main 50 til 82 millioner fat oljeekvivalenter.

Avgrensningsbrønn 30/11-10 A ble boret omlag en kilometer nordvest for funnbrønnen på Krafla Main (30/11-8 S) fra 2011. Brønn 30/11-10 A påtraff en brutto oljekolonne på 260 meter og nettoreservoar på 85 meter i øvre- og midtre Tarbertformasjonen med gode reservoaregenskaper. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Siden 2011 har det være gjort fem funn i Krafla-området i lisensene PL035 og PL272: Krafla Main, Krafla West, Askja West, Askja East og Krafla North. Basert på brønnresultater og oppdaterte evalueringer av lisensene er det forventet at utvinnbare ressurser til sammen i de to lisensene ligger i intervallet 140 til 220 millioner fat oljeekvivalenter.

Det norske eier 25 prosent i PL 035 og PL272. Statoil Petroleum AS er operatør med 50 prosent eierandel og Svenska Exploration AS er partner med 25 prosent.

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 97 11 82 92

Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: +47 41 63 52 44


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker