Vellykket plassering av NOK 1,9 milliarder obligasjonslån

Det norske annonserte onsdag 19. juni 2013 at det hadde til hensikt å utstede en usikret obligasjon. Plasseringen av obligasjonslånet er gjennomført med et volum på 1 900 millioner kroner.  

”Dette er andre gang Det norske utsteder et high-yield obligasjonslån. I volum rangerer dette seneste lånet blant de aller største som er utstedt i det norske markedet og selskapet er svært fornøyd med den støtten det har mottatt fra obligasjonsinvestorene. Lånet vil bidra til finansieringen av både Johan Sverdrup- og Ivar Aasen- feltutbyggingene. Gjennom disse prosjektene vil Det norske gå fra å være et leteselskap til å bli et fullverdig oljeselskap med en betydelig oljeproduksjon,» sier arbeidende styreformann Sverre Skogen. 

Obligasjonslånet har en løpetid på syv år med forfall i juli 2020. Kupongen er på 3 måneders NIBOR + 5,00 prosent. Forventet innbetaling på obligasjonene er 2. juli 2013. Obligasjonslånet skal søkes notert på Oslo Børs. 

DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank First Securities har vært tilretteleggere av obligasjonslånet.  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Kontaktpersoner:

Alexander Krane, finansdirektør, tel. + 47 916 30 025
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker