Vellykket plassering av nytt subordinert obligasjonslån

Report this content

Det vises til melding den 6. mai 2015 angående en vurdert utstedelse av et subordinert obligasjonslån.

Det norske oljeselskap ASA har gjennomført en vellykket plassering av et nytt syvårig «PIK Toggle» obligasjonslån på 300 millioner dollar med en fastrente på 10,25%. Obligasjonen har en tilbakekjøpsopsjon fra år 4 og inkluderer en mulighet til å utsette rentebetalinger. Lånet var betydelig overtegnet.

«Vi er svært tilfredse med å se interessen og støtten både fra eksisterende og nye obligasjonsinvestorer. Selskapets kapitalstruktur har blitt styrket gjennom å introdusere et nytt subordinert lag i kapitalstrukturen. Sammen med den nye kredittfasiliteten (RCF) på 500 millioner dollar og tilgjengelige beløp i selskapets 3,0 milliarder dollar RBL-fasilitet, gir det nye subordinerte obligasjonslånet selskapet 1,4 milliarder dollar i ubenyttet kreditt. I tillegg hadde selskapet en kontantbeholdning på 412 millioner dollar ved utgangen av Q1 2015. Vi har nå sikret finansieringen for selskapets arbeidsprogram frem til produksjonsstart på Johan Sverdrup», sier finansdirektør Alexander Krane.

Forventet innbetaling på obligasjonene er 27. mai 2015. Obligasjonslånet skal søkes notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank Norway har vært tilretteleggere av obligasjonslånet.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker