Aker Horizons lanserer storstilt grønn industrisatsing i Nord-Norge

Report this content

Aker Horizons lanserer i dag en strategisk satsing i Narvik for å etablere grønne verdikjeder for kraftkrevende industri. Sammen med lokalsamfunnet og Narvik kommune ønsker selskapet å utvikle bærekraftig eksportindustri og grønne arbeidsplasser.

– Vi er glade for å kunne annonsere disse investeringene og planene for et grønt industriknutepunkt i Narvik. Regionen har flere fordeler som grønn klynge for aktiviteter i Nord-Norge, som tilgang til attraktiv fornybar energi, gode transportforbindelser, inkludert vei, jernbane og havn, samt et lokalsamfunn som er viser vilje til å drive frem nye grønne løsninger, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Aker Narvik, et heleid datterselskap av Aker Horizons, er enig med Narvik kommune om kjøp av to tomter, Ballangsleira og Framneslia, for til sammen 200 millioner kroner. I tillegg vil Aker Horizons investere 90 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for 75 prosent av aksjene i Narvik Batteri AS, et selskap som tar sikte på å utvikle Hergot-området i Narvik for batteriproduksjon.

Aker Horizons, sammen med kommunen, planlegger å støtte lokalsamfunnet med diverse initiativ for å fremme forskning, utdanning og kunnskapsdeling. Aker Horizons har som mål å utnytte det fulle potensialet i Aker-økosystemet, og koordinere og legge til rette for muligheter for sine porteføljeselskaper, andre Aker-selskaper og tredjeparter.

Aker Horizons investerer i og utvikler industriselskaper og -prosjekter for en bærekraftig fremtid. Med dagens nyheter som bakteppe, tar Aker Horizons og porteføljeselskapene sikte på å utvikle hele verdikjeder og utnytte sin brede kompetanse på tvers av industrier som hydrogen, karbonfangst og fornybar energi, samt vurdere mulighetene for å gå inn i nye segmenter som batteriproduksjon.

Neste steg vil være å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger i løpet av 2022.

Narvik – et attraktivt knutepunkt

Narvik er et regionalt transportknutepunkt med jernbaneforbindelser til Sverige og Oslo, E6 og E10 i nærheten og isfri havn året rundt.

De aktuelle områdene som Aker Horizons har sikret seg tilgang til er godt egnet for industriell utvikling, med forskjellige kvaliteter som graden av overskuddskraft, tilgang til prosessvann, størrelse, lokal geografi og logistikk. Aker Horizons er i tett dialog med selskaper involvert i kraftintensiv industri samt lokale og sentrale netteiere og kraftselskaper for å videreutvikle mulighetene i regionen.

Strømprisene i Nord -Norge er lave i en nordeuropeisk kontekst, som gjør regionen godt posisjonert for utviklingen av neste generasjon kraftintensiv industri.

– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter og grønne arbeidsplasser i regionen. Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til videre samarbeid med lokale myndigheter og partnere, sier Røkke.

SLUTT

Det er pressekonferanse i Narvik rådhus klokken 11:30 i dag. Det vil bli streamet via:

https://www.narvik.kommune.no/pressemeldinger/pressekonferanse-26-oktober-2021.352838.aspx

Ordfører Rune Edvardsen (AP), rådmann Lars Skjønnås og Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, deltar.

For further information, please contact:

Ivar Simensen, Communications, Tel: +47 46 40 23 17, ivar.simensen@akerhorizons.com

Christian Yggeseth, Investor Relations, Tel: +47 915 10 000, christian.yggeseth@akerhorizons.com

About Aker Horizons

Aker Horizons ASA is a planet-positive investment company dedicated to developing companies within renewable energy and other technologies that reduce emissions or promote sustainable living. The company is listed on the Oslo Stock Exchange and majority-owned by Aker ASA. Aker Horizons’ investment portfolio includes in Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture and Mainstream Renewable Power.  

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Abonner