Aker Solutions akselererer strategisk utvikling av bærekraft og utnevner ny konserndirektør

Report this content

10. mars 2021 - I fjor etablerte Aker Solutions et forretningsområde dedikert til energiomstillingen, slik som lavkarbonløsninger og prosjekter innen fornybar energi. I dag kunngjør selskapet at det vil øke satsingen ved også å redusere miljøavtrykket fra egen virksomhet. Marianne Hagen er utnevnt til konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon. Hun vil være del av konsernledelsen og ansvarlig for den strategiske utviklingen av bærekraft i Aker Solutions.

Marianne Hagen har en omfattende karriere fra topplederstillinger innen politikk, samfunnskontakt, kommunikasjon, samfunnsansvar og miljøspørsmål. Tidligere roller inkluderer statssekretær i Det norske utenriksdepartement, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, samt flere styreverv. Hun vil gå inn i sin nye stilling den 15. mars og rapportere direkte til Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions. Hagen etterfølger Tove Røskaft, som har sluttet i Aker Solutions for å starte i sin nye stilling som Chief of Staff and Business Excellence i Aker Offshore Wind.

Aker Solutions’ strategi inkluderer to hovedpilarer. Den første er å opprettholde den allerede sterke posisjonen som en viktig leverandør til olje- og gasselskap over hele verden. Selskapet er godt posisjonert for flere nybyggprosjekter, samt for kontrakter for felt i driftsfasen i prioriterte regioner. Parallelt med dette, sikter selskapet mot hurtig vekst innen lavkarbonløsninger for olje og gass, og prosjekter for fornybar energiproduksjon. Innen 2025 er målet at én tredel av inntektene skal komme fra lavkarbon olje- og gassprosjekter eller virksomheter innen fornybar energi. Innen 2030 skal dette utgjøre to tredeler av inntektene.

- Vi har allerede etablert et sterkt tilbud til markedet for bærekraftig energiproduksjon, slik som vindkraft til havs eller prosjekter for karbonfangst. Det vil bli tilsvarende viktig at vårt eget selskap og vår verdikjede med tusenvis av leverandører også er bærekraftige. Vårt mål er å redusere CO2-utslippene fra vår egen virksomhet med 50 prosent innen 2030, basert på utslippene våre fra 2019. Dette er viktig ikke bare for Aker Solutions, men også for våre kunder, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

- I tillegg ser vi at bærekraft står høyt på agendaen for finansmarkedet, og det reflekteres i den nye EU-taksonomien. Jeg er glad for å ønske Marianne Hagen velkommen til å lede dette området, sier Digre.

- Energiomstillingen gir oss nye utfordringer, men enda flere muligheter til å bygge ny industri og skape verdier. Jeg tror at den innovative kompetansen innen ingeniør-, teknologi- og entreprenørselskapene, med hundretusener av ansatte rundt om i verden, er nøkkelen til denne omstillingen. Jeg gleder meg til å bli en del av Aker Solutions. Etter mitt syn er dette et av de selskapene som er best plassert til å lede denne transformasjonen, sier Marianne Hagen, påtroppende konserndirektør.

SLUTT

Mediekontakt:
Torbjørn Andersen, mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@akersolutions.com

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 14 000 ansatte i mer enn 20 land.

Besøk akersolutions.com og følg oss på FacebookInstagramLinkedInTwitter og YouTube.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se https://akersolutions.com

Abonner