Ferdig med første fase av Hywind Tampen-byggingen

Report this content

22. april 2021 - Første etappe av byggingen av Hywind Tampen-understellene er nå ferdig ved Aker Solutions' verft på Stord. Denne uken startet transporten av de 11 betongfundamentene til Dommersnes i Vindafjord, hvor resten av glidestøp og mekanisk utrusting skal gjennomføres.

- Hywind Tampen er et viktig prosjekt for omstillingen av norsk industri. Vi er svært tilfredse med at vi midt i en krevende pandemi har greid å holde fremdriften og nå er klare for neste fase, sier Kenneth Simonsen, fungerende konserndirektør for Renewables i Aker Solutions. 

Equinors Hywind Tampen er verdens største flytende havvindpark og et viktig prosjekt for kompetansebygging og industrialisering av havvind i Norge. Prosjektet er av stor betydning for å sikre tilgang til elektrisk kraft offshore og redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel. Det er også et bidrag til å posisjonere norsk industri for et marked som er i stor vekst internasjonalt. 

- Aker Solutions har som mål å bidra til lavkarbon-produksjon av olje og gass på norsk sokkel, og å være en bidragsyter til energiomstillingen i samfunnet. Ambisjonen er at selskapet allerede i løpet av 2025 skal ha én tredjedel av omsetningen innenfor lavkarbon og fornybart, og i løpet av 2030 skal andelen utgjøre hele to tredjedeler av selskapets omsetning. For å nå dette målet er prosjekter som Hywind Tampen av stor betydning, sier Simonsen. 

Aker Solutions’ kontrakt med Equinor på Hywind Tampen omfatter byggingen av 11 flytende betongskrog til vindkraftturbiner. Oppdraget inkluderer prosjektering, anskaffelse og konstruksjon av betongskrogene og marine operasjoner. 

De første 20 meterne av fundamentet er bygget i tørrdokken ved Aker Solutions' verft på Stord. Når de 11 understellene ankres opp på Dommersnes, skal glidestøpen fortsettes opp til en høyde på 107 meter. En del av arbeidsomfanget på Dommersnes vil også være å gjennomføre mekanisk utrusting av understellene, før de transporteres til Gulen for installering av vindturbinene. Siste fase er uttauing og installasjon offshore, som skjer i et 50/50-partnerskap med DOF Subsea. 

Understellene til Hywind Tampen er de første betongkonstruksjonene for et offshore-prosjekt på norsk sokkel siden Troll A i 1995. Mens denne betongteknologien tidligere ble brukt for olje- og gassprosjekter, anvendes den nå på et fornybarprosjekt. Hywind Tampen representerer dermed direkte overføring av teknologi fra olje og gass til fornybart. 

Prosjektet har en kontraktsverdi på 1,5 milliarder kroner og vil gi arbeid til rundt 250 årsverk i Aker Solutions. Inkludert ytterligere ringvirkninger for blant annet leverandører og offentlige sektor, vil prosjektet totalt gi rundt 800 årsverk. Prosjektet har allerede medført en rekke underleveranser fra norske leverandører, spesielt i Rogaland og Vestland. 

SLUTT

Mediekontakt:
Odd Naustdal, mob: +47 905 76 079, e-post: odd.naustdal@akersolutions.com

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 14 000 ansatte i mer enn 20 land.

Besøk akersolutions.com og følg oss på FacebookInstagramLinkedInTwitter og YouTube.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se https://akersolutions.com

Abonner

Multimedia

Multimedia