Kari Ertresvåg blir ny kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions

Report this content

14. januar, 2022 - Aker Solutions har ansatt Kari Ertresvåg som kommunikasjonsdirektør. Konsernet vokser raskt innen løsninger for olje- og gassproduksjon med lave karbonutslipp, samt innen fornybar energi. Ertresvåg har omfattende erfaring og blir sentral i å kommunisere forretningsmulighetene i energiskiftet til selskapets målgrupper verden rundt.

- Dette er et avgjørende tiår for handling, slik at vi når klimamålene. Aker Solutions er i kjernen av den pågående energiomstillingen, sier Marianne Hagen, konserndirektør for bærekraft, HMS og kommunikasjon i Aker Solutions. - I 2025 vil en tredjedel av vår totale omsetning komme fra leveranser som muliggjør olje- og gassproduksjon med lave CO2-utslipp, og fra leveranser til prosjekter for fornybar energi. I 2030 vil dette utgjøre to tredjedeler. Samtidig sikter vi på å kutte CO2-utslipp fra vår egen virksomhet med 50 prosent innen 2030.

I sin nye stilling skal Kari Ertresvåg lede kommunikasjonsfunksjonen i Aker Solutions, og rapportere til konserndirektør Marianne Hagen. Ertresvåg begynner i jobben 1. april i år. 

- Vi har 15 000 av de beste ekspertene i verden engasjert i våre virksomheter i over 20 land rundt om på kloden. Med omfattende ressurser og kunnskap er vår rolle å løse globale energiutfordringer for kommende generasjoner. Behovet for våre løsninger øker sterkt, og i 2022 skal vi rekruttere et høyt antall dyktige mennesker til våre aktiviteter i mange deler av verden. Vi er allerede i gang med å ansette mange nye talenter som er ivrige etter å jobbe med på energiomstillingen. Kari er et av disse talentene, og vi er svært glade for å få henne med på laget vårt, sier Hagen.

- For å nå Aker Solutions’ ambisiøse mål er det avgjørende å både beholde og å tiltrekke engasjerte ansatte. Samtidig må vi lykkes med å være en foretrukket partner for kunder og å ha god dialog med samfunnene i land der Aker Solutions har virksomhet. Kommunikasjon står helt sentralt i dette, og jeg er begeistret for å slutte meg til strategien for vekst og for akselerasjon av energiomstillingen, altså #PowerTheChange, sier Ertresvåg. 

Ertresvåg er norsk statsborger og har bred erfaring innen kommunikasjon og samfunnskontakt, inkludert fra sentrale stillinger i det globale aluminiums- og energiselskapet Hydro. Hun har jobbet i Hydro siden 2014, der hun har hatt lederstillinger i Hydro Aluminium Metal og i Hydro Energy, samt at hun har vært en del av Hydros globale kommunikasjonsledelse. Før Hydro jobbet Ertresvåg sju år i Brussel med kommunikasjon for frihandelsorganisasjonen European Free Trade Association. Hun har en master i politisk strategi og kommunikasjon fra University of Kent.

SLUTT

Mediekontakt:
Torbjørn Andersen, mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@akersolutions.com

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 15 000 ansatte i mer enn 20 land.

Besøk akersolutions.com og følg oss på FacebookInstagramLinkedInTwitter og YouTube.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se https://akersolutions.com

Abonner

Multimedia

Multimedia