International Maling AS endrer navn til Akzo Nobel Coatings AS

Den Norske maling produsenten International Maling AS har vært en del av det ledende globale selskapet Akzo Nobel siden 1998. Fra 1. Oktober 2013 vil dette og synes i selskapsnavnet, når man tar navnet til moderselskapet. Det nye navnet vil være Akzo Nobel Coatings AS, Marine & Protektive Coatings division. Selskapet produserer maling til skip, skipsindustri, offshoreinstallasjoner og annen industrivirksomhet.


Bakgrunnen for navnebyttet er restrukturering av andre selskaper i Norge tilhørende AkzoNobel. Restruktureringen ble gjort i september 2013 når International Maling AS kjøpte all malingsvirksomhet i Norge, inkludert Nordsjø. Samtidig ble AkzoNobel bygg produkt Casco solgt til Sika, som nå har navnet Casco Schønox Norway AS. I forbindelse med denne prosessen har International Maling AS, som har vært på det Norske markedet siden1907, byttet navn til Akzo Nobel Coatings AS. Det er kun navnet som har blitt byttet, organisasjonsnr og mvanr forblir de samme.

Maling som beskytter infrastruktur, bygninger og fartøyer

AkzoNobel Coatings AS divisjon Marine & Protective Coatings består av avdelingene Marine Coatings, Protective Coatings og Yacht Coatings. Disse tre avdelingene vil fremdeles være viktige leverandører av bunnstoff og maling til fritidsbåter, grohindrende bunnstoff til skip og offshore fartøyer, samt en pålitelig leverandør av høyteknologiske korrosjonsbeskyttende malinger og brannbeskyttelsesprodukter til offshore og industri. Allmennheten møter mange av våre produkter i hverdagen f.eks. Svinesundbroen, cruise skipet Norwegian Breakaway, stålunderstellet på Edvard Grieg plattformen (se bilde), alle malt med produkter fra Akzo Nobel Coatings AS, Marine & Protective Coatings.

AkzoNobel - Et selskap som driver med omfattende forskningsvirksomhet

Å være en del av den ledende malings- og kjemikalieprodusenten AkzoNobel er en stor fordel for et forskningsintensivt selskap som Akzo Nobel Coatings AS. Selskapet kan dermed stadig ligge i forkant og tilby sine kunder innovative produkter som beskytter konstruksjoner fra å bryte sammen i en brann, bunnstoff som gjør at skip sparer drivstoff og korrosjonshindrende maling som beskytter skip, offshorekonstruksjoner, bygninger og industri imot vær, vind og natur i mange år.

AkzoNobel har mer enn 4000 forskere rundt i verden som fokuserer på å få frem holdbare innovative produkter. Vår felles kunnskap innen konsernet gjør at vi kan ta frem produkter og tjenester som skaper merverdi for våre kunder sier Robert Wong, Nordic Regional General Manager for Protective Coatings, Akzo Nobel Coatings AS.

NB! The name change as from 1 October 2013 (address the same).
Akzo Nobel Coatings AS  

Marine & Protective Coatings
Fløisbonnveien 6
Postboks 565
1411 Kolbotn
Norway
www.akzonobel.no

For more information contact:
Robert.wong@akzonobel.com Protective Coatings
John.knutsen@akzonobel.com Marine Coatings
Jarle.eide@akzonobel.com Yacht Coatings

Om AkzoNobel
AkzoNobel er en ledende global produsent av maling og korrosjonshindrende belegg. I tillegg en betydelig produsent av spesial kjemkalier. Vi leverer innovative produkter til industri og konsum over hele verden, og og vi brenner for å utvikle holdbare og miljø vennlige løsninger for våre kunder. Blant våre velkjente varemerker finnes merker som International, Dulux, Sikkens and Eka. Med hovedkontor i Amsterdam, Nederland, har vi virksomhet i mer enn 80 land, der våre 50 000 medarbeidere leverer fremtidens produkter og teknikk for å møte de krav som stilles av en stadig hurtigere endret verden.

Tags:

Om oss

Om AkzoNobelAkzoNobel er en ledende global produsent av maling og korrosjonshindrende belegg. I tillegg en betydelig produsent av spesial kjemkalier. Vi leverer innovative produkter til industri og konsum over hele verden, og og vi brenner for å utvikle holdbare og miljø vennlige løsninger for våre kunder. Blant våre velkjente varemerker finnes merker som International, Dulux, Sikkens and Eka. Med hovedkontor i Amsterdam, Nederland, har vi virksomhet i mer enn 80 land, der våre 50 000 medarbeidere leverer fremtidens produkter og teknikk for å møte de krav som stilles av en stadig hurtigere endret verden.http://www.akzonobel.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker