Aleris Helse starter etterspurt kreftutredning

Oslo, 26. april 2010: Aleris Helse åpner i løpet av høsten 2010 et PET/CT-senter på sitt sykehus i Oslo. Dette blir første gang et privat sykehus går inn og bidrar innen denne typen utredning og diagnostikk av kreft i Norge.

- PET/CT er en etterspurt teknologi og en betydelig enkeltinvestering, spesielt for det offentlige helsevesenet som har mange andre konkurrerende utgiftsposter å ta hensyn til. Aleris Helse har som privat aktør kortere beslutningsveier og derfor mulighet til å gå inn og bidra til å dekke et behov for fremtidsrettet medisinsk utstyr innen en av våre største helseutfordringer, sier Aasved. PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy innen kreftområdet. Norge har fra før to skannere i Oslo, og én i Bergen. En rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i desember i fjor at Norge vil ha et økt behov for PET/CT-kapasitet i fremtiden. Teknologien er derimot svært kostbar både å anskaffe og drifte, og alle de tre skannerne Norge har er kjøpt inn gjennom offentlig-private spleiselag. - Mange tror private helseaktører bare opererer hofter og knær. At Aleris Helse nå tar hele kostnaden ved et PET/CT-senter er et eksempel på at private sykehus også kan supplere det offentlige helsevesenet med kostbar kapasitet på et viktig helseområde og gi kreftbehandlingen i Norge et løft, sier Aasved. Stiller skanneren til disposisjon for forskning PET/CT-teknologien har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer og hjertesykdommer, men mer forskning må til for å kunne benytte teknologien bredere enn i dag. Norge er langt fremme på forskning innen diagnostiske legemidler og tracere, stoffet som brukes under en PET/CT-undersøkelse. Nye tracere er avgjørende for om PET/CT skal kunne anvendes på andre sykdomsområder. Økt kapasitet på den siste teknologien innen PET/CT åpner for mer forskning og Aleris Helse ønsker at skanneren skal kunne brukes i forskningsprosjekter etter nærmere avtale med aktuelle forskningsinstitusjoner. - PET/CT har et stort potensial både innen flere kreftformer og på andre sykdomsområder. Denne utviklingen er avhengig av forskning, og for at forskning skal kunne finne sted må vi ha utstyr å forske med. Med økt PET/CT-kapasitet kan det for eksempel bli mulig å legge kliniske studier innen PET/CT til Norge, sier Aasved. Med flere skannere håper Aasved at flere vil ta utdanning innen fagfeltene som kreves for å ha en effektiv og fremtidsrettet PET/CT-ressurs, og at Norge kan tiltrekke seg internasjonal kompetanse. - Det er mangel på kvalifisert personell i fag- og kompetansemiljøene rundt PET/CT både i Norge og internasjonalt. Vi håper økt kapasitet også vil bidra til et mer attraktivt jobbmarked slik at nukleærmedisinere, radiografer, radiofarmasøyter og kreftleger ønsker å arbeide og forske i Norge, sier hun. Forbedret teknologi Teknologiutviklingen innen PET/CT går raskt og skanneren hos Aleris Helse vil gi bilder med betydelig forbedret kvalitet enn bare for få år siden. Et nytt system reduserer uklarheten som kommer av bevegelsen når pasienten puster, som er en velkjent utfordring da PET/CT-systemet er avhengig av at pasienten ligger helt stille under skanning. Skanneren har blant annet også dobbelt så god følsomhet i forhold til eldre utgaver, slik at bildene blir tydeligere. - PET-teknologien er svært spennende og bidrar til at legen kan stille en korrekt diagnose på et tidligere stadium, og vil dermed kunne tilby en behandling som er mer skreddersydd den enkelte pasient. Teknologien kan angi om behandlingen har effekt eller ikke og da kan man unngå unødvendig behandling som ikke virker. Dette kan både være gunstig for pasienten og samtidig være god helseøkonomi, sier Lars Kr. Bredahl i GE Healthcare Technologies som skal levere skanneren. Skanneren skal etter planen være i drift på sykehuset hos Aleris Helse i Oslo i løpet av høsten 2010. Det er lagt ned mye arbeid i planlegging og organisering av PET/CT-senteret for å sikre god logistikk og rutiner som gir en mest mulig effektiv utnyttelse av skanneren og god kvalitet på undersøkelsene. Kostnaden ved å utføre en PET/CT-skan hos Aleris Helse vil ligge på samme nivå som en tilsvarende undersøkelse på et offentlig sykehus. For mer informasjon, kontakt: Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse Mobil 916 92 808 Lars Kristian Bredahl, Country Manager GE Healthcare Technologies Mobil 908 24 075

Tags: