SATS, ELIXIA og Fresh Fitness skaper Nordens største helse- og treningskjede

TryghedsGruppen og Altor gjennomfører en sammenslåing av Nordens sterkeste og mest respekterte merkevarenavn i treningsbransjen: SATS, ELIXIA og Fresh Fitness. Gjennom dette skapes muligheter for bedre kundetilbud og utvidet geografisk dekning. Altor Fund III og ELIXIA sine aksjeeiere vil eie 51 % av aksjene og TryghedsGruppen vil eie 49 %.

Det nye konsernet vil ha mer enn 2000 ansatte, og samlet omsetning på ca. 2, 5 mrd NOK, 181 treningssentre med nesten 500 000 medlemmer, og vil operere under varemerkene SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, SAFE og Metropolis.

Gjennom det nye konsernets geografiske spredning og finansiell støtte fra eierne, kommer det fortsatt til å bli gjort investeringer for å bedre medlemstilbudene. Konsernet regner med å lansere nye treningskonsepter, gruppetimer og andre tilbud som på en innovativ måte vil matche kundenes preferanser og behov.

«Treningsbransjen er i forandringer som følge av nye konkurrenter, endrede kundebehov, endret demografi, ny teknologi og nye treningsformer. Sammenslåingen vil gi oss mulighet til å tilby våre kunder bedre treningstilbud og gir samtidig mulighet til å investere i nye tekniske løsninger og nye produkter. På denne måten kan vi møte kundenes behov på en enda bedre måte», sier Olav Thorstad, CEO for TryghedsGruppens Health & Fitness Nordic.

« ELIXIA og SATS komplementerer hverandre svært godt - SATS er en stor aktør i Sverige, mens ELIXIA og SATS er store aktører i Norge og Finland. Dessuten kommer lavpriskonseptet Fresh Fitness til å komplementere vår virksomhet. Dette gir oss muskler og den geografiske spredning som kreves for å kunne tilby våre medlemmer enda bedre trening», sier Ståle Angel CEO i ELIXIA.

Altor Fund III og ELIXIAs aksjeeiere kommer til å eie 51 % og TryghedsGruppen vil eie 49 % av det nye selskapet. Sammenslåingen er en del av TryghedsGruppens nye investeringsstrategi, hvor selskapets målsetning er å bli deleier av selskap med stort vekstpotensial.

« TryghedsGruppen og Altor vil ha likeverdig innflytelse, og hovedeierne har felles visjon om fortsatt utvikling av treningsbransjen i Norden. Sammenslåingen vil legge grunnlag for forbedringer både for kunder og ansatte», sier Jørn Wendel Andersen, CEO i TryghedsGruppen.

«Ved å beholde varemerkene og fortsatt investere i nye klubber, vil vi fortsatt vokse. I tillegg kommer vi til å ivareta viljen til nytenkning som preger begge selskapene i dag», sier Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners og styreleder i ELIXIA. Reynir Indahl blir styreleder i det nye selskapet, og Jørn Wendel Andersen blir nestleder i det nye styret. Når transaksjonen er sluttført vil holdningselskapet få navnet «Health & Fitness Nordic».

Transaksjonen må gjennom normale krav og godkjennelser.

Fakta om TryghedsGruppen:
TryghedsGruppens virksomhet inkluderer aksjemajoritet i Tryg forsikringsgruppe, direkte investeringer i selskap og kapitalforvaltning. TryghedsGruppen hadde en forvaltningskapital på ca. DKK 30 mrd per 31. 12. 2012. Deler av TryghedsGruppens overskudd går til allmennyttige formål gjennom TrygFonden som distribuerte DKK 547 mill i 2012.

TryghedsGruppen smba er en medlemsbasert organisasjon med over 1 million medlemmer hvor alle medlemmer er forsikringstagere i Tryg og Nordea Liv & Pension.

www.tryghedsgruppen.dk

Fakta om Altor:
Altor Equity Partners fungerer som investeringsrådgiver for Altors ulike fond. Siden oppstarten har Altors fond investert i nærmere 40 selskap med EUR 3 800 mill. kapital. Investeringen er gjort i Nordiske mellomstore selskap med fokus på verdiøkning gjennom vekst og rasjonaliseringstiltak. Blant investeringene finnes Lindorff, Helly Hansen, Apotekhjärtat, Carnegie, Papyrus, Dustin, Qmatic, Piab, Byggmax, Ålö, Max Mathissen, ELIXIA og CTEK.

www.altor.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners, telefonnummer: +47 90 69 11 13
eller
Jørn Wendel Andersen, CEO i TryghedsGruppen, telefonnummer: + 45 45 26 08 26

Abonner