300 ”super-ruter” står for 20 prosent av flytrafikken viser rapport

  • En ny rapport fra Amadeus viser at 300 ”superruter” har over 1 million passasjerer hver dag – dette tilsvarer 20 prosent av all flytrafikken globalt.
  • Flytrafikken i 2012 var høyere enn året før i samtlige regioner i verden, med en betydelig vekst på 9 prosent i Asia og 6 prosent i Latin-Amerika.
  • Asia er verdens mest konkurranseutsatte flymarked. 75 prosent av rutene opereres av tre eller flere flyselskaper, mens bare 25 prosent av rutene betjenes av ett eller to flyselskaper.
  • Midtøsten er et raskt voksende knutepunkt for flytrafikken mellom Europa og Asia. Flytrafikken mellom de to kontinentene som gikk via Midtøsten økte med ca. 20 prosent mellom 2011 og 2012.
  • Utbredelsen av lavprisflyselskaper er størst i Europa og Nord-Amerika med henholdsvis 38 og 30 prosent.

Stockholm, 2. mai 2013: En ny analyse fra Amadeus' verktøy Air Traffic Travel Intelligence viser at den globale flytrafikken økte med fem prosent mellom 2011 og 2012. Asia utgjør det største, raskest voksende og mest konkurranseutsatte flymarkedet. Asia hadde en vekst på ni prosent mellom 2011 og 2012, etterfulgt av Latin-Amerika med en økning på seks prosent.

Dette verktøyet, som inngår i Amadeus Travel Intelligence portefølje, gir omfattende data over passasjervolum, og tar hensyn til både direkte og indirekte salg av flyreiser – og beregner det mest korrekte volumet av flypassasjerer for alle flyruter («Origin & Destination” (O&D)[1] verden over.

Andre sentrale funn i analysen viser at 22 prosent av den globale flytrafikken er konsentrert på bare 300 «super-ruter». Hver av disse rutene transporterer årlig mer enn én million passasjerer. 69 prosent av alle flyreiser globalt skjer på viktige ruter med 100 000 passasjerer årlig.

Midtøsten har blitt et betydelig knutepunkt, hvor de tre hovedflyplasseneDoha, Abu Dhabi og Dubai viser store volumer når det gjelder videre flyforbindelser . Sammen står disse for omlag 15 prosent av all flytrafikk fra Asia til Europa og fra Europa til det sørvestlige stillehavsområdet. Flytrafikken mellom Europa og Asia som går via Midtøsten vokser med omtrent 20 prosent hvert år.

Asia er verdens mest konkurranseutsatte flymarked. 75 prosent av regionens flytrafikk opereres av tre eller flere flyselskaper. 27 prosent av flytrafikken opereres av fem eller flere flyselskaper. Situasjonen står i sterk kontrast til andre regioner som Midtøsten og Europa, der det bare er halvparten av flyrutene som opereres av tre eller flere flyselskaper.[2]

Flere resultater

  • Den globale flytrafikken er sterkt konsentrert: 1000 ruter står for 40 prosent av all trafikk.
  • Sju av verdens ti mest trafikkerte flyruter er i Asia. Jeju-Seoul i Sør-Korea holder stillingen som verdens mest trafikkerte flyrute. Sapporo-Tokyo har overtatt andreplassen fra Rio de Janeiro-Sao Paulo som i år havner på tredjeplass.
  • 35 prosent av flytrafikken i Europa og Nord-Amerika skjer på mindre ruter med færre enn 100 000 årlige passasjerer. Forholdet i andre regioner er omvendt, som f.eks. i Asia, der 85 prosent av flytrafikken skjer på ruter med mer enn 100 000 passasjerer per år.
  • Europa har den største utbredelsen av reiser med lavprisflyselskaper, og utgjør hele 38 prosent av all flytrafikk i 2012. Også det sørvestlige stillehavsområdet og Nord-Amerika har en høy andel av lavprisflyselskaper, henholdsvis 37 og 30 prosent. I de raskest voksende markedene er andelen betydelig lavere. I Midtøsten står lavprisflyselskaper for bare 14 prosent av flytrafikken og i Asia og Latin-Amerika er andelen henholdsvis 19 og 25 prosent.

- Rapporten bekrefter at den globale flyindustrien opplever en sterk endringstakt og økende konkurranse. Utviklingen innebærer at flyselskaper og reiselivsbransjen i stadig større utstrekning må basere de operative beslutningene på kunnskap og analyse av den informasjonen som er innsamlet. Dette er for å identifisere muligheter og risiko så snart de oppstår, sier Jesper Söderström, administrerende direktør i Amadeus Scandinavia.

For mer informasjon:

Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm.dir., Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus

Amadeus er en ledende leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Amadeus-konsernet har over 10 000 ansatte over hele verden, fordelte på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations), samt 73 lokale Amadeus-organisasjoner.

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell. For kalenderåret 2012 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 910 millioner og et EBITDA-resultat på EUR 1 108 millioner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

For mer informasjon om Amadeus, gå inn på www.amadeus.com/sca.

[1] En Origin & Destination-rute (O&D) defineres som en rute mellom utreisested og sluttdestinasjon, det vil si som en absolutt linje mellom punkt A og B. Passasjerer kan ha fløyet flere delstrekninger/flighter for å nå sin sluttdestinasjon, men det er ikke poenget i en O&D-analyse. Vi er interesserte i reisingen mellom et utreisested og en sluttdestinasjon.
[2] Hvis det ved en bestilling finnes fire konkurrerende selskaper som kjemper for reservasjonen, og ett selskap har en markedsandel som er mindre enn 5 %, vurderes dette i analysen som tre selskaper som konkurrerer om virksomheten.

Tags:

Multimedia

Multimedia