Københavns Lufthavne i banebrytende 10-årig partnerskap med Amadeus

En banebrytende IT-avtale med Amadeus skal hjelpe København å nå sin visjon om å bli det viktigste knutepunktet for flytrafikk i Nord-Europa. Avtalen, som omfatter flyplassene Kastrup og Roskilde, innebærer at flyplassene erstatter sitt nåværende trafikksystem med skybaserte løsninger fra Amadeus.

Stockholm, 3. mars 2016: Københavns Lufthavne A/S, selskapet som eier og driver flyplassene Kastrup og Roskilde, inngår et langsiktig IT-samarbeid med Amadeus om neste generasjon skybaserte løsninger. Samarbeidet forventes å gi betydelige fordeler for flyplassene, blant annet forbedret operasjonell drift og kundeopplevelse.

Ifølge Christian Poulsen, CIO og VP Assets & Technology i Københavns Lufthavne, spiller IT en sentral rolle for at selskapets skal nå sine strategiske mål:

– Vi har en ambisiøs visjon om å bli et flyknutepunkt i verdensklasse i Nord-Europa. Vårt mål er å vokse fra 25 til 40 millioner passasjerer per år, og derfor optimerer vi nå vår infrastruktur for å hjelpe våre flyselskaper å trafikkere et økende antall internasjonale ruter. Vi har valgt Amadeus som en strategisk partner ettersom de har erfaring og kapasitet til å levere en operasjonell IT-løsning som hjelper oss å nå målene våre og støtter vårt innovasjonsfokus.

Flyplassenes nåværende trafikksystem skal erstattes med ni av Amadeus' løsninger, noe som påvirker en rekke virksomhetsområder:

  • Airport Collaborative Decision Making Portal: gir alle involverte parter på flyplassen, som flyselskaper, leverandører av bakketjenester og drivstoffselskaper, tilgang til en felles portal og konsekvent operativ informasjon. Dette sikrer forbedret situasjonsbevissthet og effektivitet.

  • Airport Operational Database (AODB): fungerer som flyplassens hjerne. Den skybaserte løsningen gir alle berørte parter og systemer konsekvent og aktuell informasjon i sanntid. Flygplassenes nye AODB vil blir driftet off-site, og dermed elimineres behovet for en lokal infrastruktur. Løsningen vil bli levert som Software-as-a-Service (SaaS), noe som forenkler IT-systemene og reduserer kompleksiteten i systemintegrasjonen mellom ulike intressenter og dataleverandører.

  • Baggage Reconciliation System (BRS): en innovativ sporingsløsning som matcher opplysninger om passasjerer, fly og bagasje i sanntid fra innsjekking til flyets avgang. Ved å implementere Amadeus BRS kan Københavns flyplasser avvikle tre av sine nåværende eldre BRS-løsninger og garantere 100 prosent treffsikkerhet ved sporing av bagasje.

Disse løsningene kommer i tillegg til Amadeus Airport Fixed Resource Management Solution (RMS), som ble utviklet gjennom et samarbeid med Københavns Lufthavne, og som har vært i bruk siden i fjor. Gjennom en avansert metode for informasjonshenting fra berørte parter gir det skybaserte RMS-systemet anbefalinger om hvordan flyplassens faste ressurser – for eksempel innsjekkingsdisker og utganger – best fordeles. Det gjør at Københavns Lufthavne kan øke kapasiteten, samtidig som det krever færre investeringer i infrastruktur.

Vi ser frem til å hjelpe Københavns Lufthavne med å utnytte fordelene med IT i skyen. Flyplasser verden over vurderer kontinuerlig hvordan ny teknologi kan bidra til å øke deres kapasitet og effektivitet, åpne for nye inntektsstrømmer, forbedre passasjeropplevelsen og samtidig levere mer konkurransedyktige tjenester til flyselskapene. Med de pågående kapasitetsbegrensningene i lufttrafikken i Europa ser vi i Amadeus en endring i bransjen når en spiller som Københavns Lufthavne – et selskap kjent for effektivitet og fokus på innovasjon – drar nytte av skyen, sier John Jarell, sjef for Airport IT i Amadeus.

Amadeus Airport IT-avdeling ble opprettet i 2011. Siden da har de hatt en rask organisk vekst og også kjøpt opp UFIS Airport Solutions i 2014 og Air-Transport IT Services i 2015.

Kontaktinformasjon
Jesper Söderström 
Adm. direktør, Amadeus Scandinavia 
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Amadeus er en ledende leverandør av avanserte tekniske løsninger for den globale reisebransjen. Kundegruppene inkluderer operatører (flyselskaper, hoteller, tog, ferjeselskaper m.fl.), forhandlere (reisebyråer og nettsider) samt kjøpere (bedrifter og forretningsreisebyråer).

Amadeusgruppen har rundt 13 000 ansatte over hele verden, fordelt på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor), Nice (utvikling) og Erding (operativ virksomhet), samt 71 lokale organisasjoner over hele verden.

Amadeus bygger på en transaksjonsbasert forretningsmodell.

Amadeus er notert på den spanske aksjebørsen under forkortelsen ”AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

For mer informasjon om Amadeus, besøk www.amadeus.com/sca og www.amadeus.com/blog

Tags: