Ny rapport - slik reiser vi i 2030

Hvilken type reisende er du – en som søker enkelhet eller sosial kapital? I en ny rapport fra Future Foundation beskrives seks typer reisende som vil være fremtredende i slutten av neste tiår. Rapporten er laget på oppdrag av Amadeus, og er basert på intervjuer med ledende fremtidsforskere, reiseeksperter og reisende over hele verden.

Stockholm, 29. april 2015 – I 2030 vil mer enn 1,8 milliarder mennesker reise internasjonalt hvert år. Bakgrunnen til reisene og måten vi reiser på vil være vesentlig forskjellig fra i dag.

På slutten av neste tiår vil en del mennesker velge hvilke reiser de foretar nesten utelukkende basert på i hvor stor grad reisen er delbar, eller hvor mye "kapital" de skaper i sosiale medier. Andre reisende vil kreve total enkelhet og frihet fra å måtte arrangere reisene sine selv. Samtidig vil en annen gruppe reisende vokse frem. De er kun ute etter de mest livsnytende, tilfredsstillende og ettertraktede opplevelsene.

Dette er noen av prognosene i Future Traveller Tribes 2030: understanding tomorrow’s traveller, en omfattende ny rapport som identifiserer de ulike personlighetstypene og segmentene av reisende som bransjen kan forvente seg å møte i løpet av de neste femten årene.

Forskningen som rapporten er basert på er laget ut fra et perspektiv som er psyko-grafisk snarere enn demografisk, og utnytter Future Foundations egne forbrukerfokuserte forskning til å identifisere de ulike typene reisende:

  • Sosiale kapitalister utformer sine ferier nesten utelukkende etter anbefalinger og vurderinger på nettet av lignende reisende. De vil forvente å kunne bestille reisene sine via sosiale nettverk, men også å bruke disse plattformene til å sende inn klager, gi tilbakemeldinger og forhandle priser.

  • Kulturelle purister vil betrakte ferien som en mulighet til å fordype seg i fremmede kulturer – selv om dette kan komme til å innebære en ubehagelig opplevelse. For denne gruppen er utbyttet av ferien avhengig av hvor ekte opplevelsen er.

  • Etiske reisende vil planlegge sine reiser ut fra moralske grunner, som f.eks. å redusere karbonutslipp eller forbedre andres levevilkår. Gruppen improviserer ofte når det gjelder reiser, eller kombiner dem med et innslag av frivillighet.

  • Enkelhetsstreberne vil foretrekke pakketilbud, der de helst vil unngå å måtte ha for mye å gjøre med detaljer knyttet til reisen. For denne gruppen er ferie en sjelden sjanse til å skjemme bort seg selv uten å måtte tenke på det praktiske.

  • Møtereisende har et klart formål med reisen, uavhengig av om er en forretningsreise eller en privat reise. Ettersom denne gruppen har begrenset med tid og budsjett, vil de foretrekke å bruke tekniske løsninger basert på smarte algoritmer som gjør eisen enkel og problemfri.

  • Belønningsjegerne er bare interessert i nytelsesfulle reiser. Mange av dem lengter etter opplevelser som formidler en førsteklasses følelse, som belønning for et stressende arbeidsliv. Denne gruppen med reisende er helsebevisste, har mye penger og vil være effektive i alle deler av livene sine.

– Hvis man ser på de siste femten årene er det vanskelig å undervurdere hvor langt reiselivsbransjen har kommet når det gjelder innovasjon, kostnader og valg for de reisene, sier Julia Sattel, Senior Vice President Airline IT i Amadeus. Men retter man blikket femten år frem i tid, til 2030, står det likevel klart at denne endringen bare vil akselerere. Derfor er det viktig å forstå de nye gruppene av reisende som nå tar form og som vil være avgjørende for alle leverandører, kjøpere og selgere av reiser de kommende årene. Dette er nødvendig for å kunne foreta de riktige investeringsbeslutningene i dag og for å støtte og ta hensyn til den sterke trenden og etterspørselen etter personlig tilpasning i reiselivsbransjen.

– Forskningen vår viser at det ikke bare er opplevelsene som de reisende etterspør i 2030 som vil være annerledes enn i dag. Også den måten de kjøper reiser og interagerer med bransjen på vil forandre seg, sier Nick Chiarelli, Director, Future Foundation. I løpet av de kommende femten årene vil stadig flere ønske å dele sine reiseopplevelser, og delt innhold vil få en stadig større påvirkning når det gjelder inspirasjon og forbrukertrender. I takt med at forbrukerne i utviklede markeder nærmer seg en post-materiell tid, ser vi et økende fokus på selve opplevelsen, men også på etiske spørsmål – både miljømessige og sosiale – noe som vil påvirke våre valg og vår adferd knyttet til reising.

Rapporten kan lastes ned her.


Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm. direktør, Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com


Amadeus er en ledende leverandør av avanserte tekniske løsninger for den globale reisebransjen. Kundegruppene inkluderer operatører (flyselskaper, hoteller, tog, ferjeselskaper m.fl.), forhandlere (reisebyråer og nettsider) samt kjøpere (bedrifter og forretningsreisebyråer).

Amadeusgruppen har rundt 10 000 ansatte over hele verden, fordelt på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor), Nice (utvikling) og Erding (operativ virksomhet), samt 71 lokale organisasjoner over hele verden.

Amadeus bygger på en transaksjonsbasert forretningsmodell.

Amadeus er notert på den spanske aksjebørsen under forkortelsen ”AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

For mer informasjon om Amadeus, besøk www.amadeus.com/sca

Tags: