Ny teknologi skal fjerne frustrasjonene til flypassasjerer

Bagasjehåndtering, sikkerhetskontroller og forstyrrelser og forsinkelser i flytrafikken er de viktigste årsakene til frustrasjon blant flypassasjerer. En ny global rapport, utført på oppdrag fra Amadeus, undersøker hvordan ny teknologi kan løse problemene. 

Stockholm, 13. april 2011: En ny rapport, Navigating the Airport of Tomorrow av Travel Tech Consulting, avdekker holdninger til den moderne flyplassen og peker på teknologi som i løpet av de neste ti årene kan løse passasjerenes frustrasjoner, slik at den totale reiseopplevelsen blir bedre.

Rapporten er basert på data fra en global undersøkelse utført av analyseselskapet JD Power på oppdrag fra Amadeus. Rapporten viser at passasjerer over hele verden fortsatt opplever store problemer på flyplassen, for eksempel ved innsjekking, henting og innlevering av bagasje samt ved passering av sikkerhetskontroller. Rapporten er basert på svar fra nesten 3000 passasjerer og er utarbeidet for å anspore til nytenking og innovasjon i reisebransjen.

Viktige konklusjoner
Forbedret håndtering av bagasje og forstyrrelser i flytrafikken
Håndteringen av forstyrrelser i flytrafikken er det området der flest passasjerer, 43 prosent, ønsker en forbedring. 34 prosent mener at forbedringer i bagasjehåndtering er viktig. Like mange har opplevd forsinkelser ved innsjekking eller henting og innlevering av bagasje.

Nye informasjonstjenester og selvbetjening
Nærmere 40 prosent av flypassasjerer ville brukt mobiltjenester som gir sanntidsinformasjon om fly- og bagasjestatus samt anvisninger på flyplassen. En tredjedel ønsker flere alternativer for selvbetjening, blant annet muligheten til å kjøpe tilleggstjenester på automater på flyplassen og muligheten til selv å tagge bagasjen.

Opplevelsene på flyplassen påvirker oppfatningen av flyselskaper
En generell konklusjon som kan trekkes av undersøkelsen er at hvis kunder må stå i kø i mer enn 30 minutter før innsjekking, synker deres oppfatning av flyselskapet med 10 prosent.

Fremtidsutsikter
Rapporten gir et optimistisk bilde av hvordan spesielle nye teknologier vil bli brukt for å løse flyplassenes utfordringer i 2020:

Innsjekking med et tastetrykk og statussporing: Smarttelefoner og nettbrett med støtte for NFC (near field communication) gjør det mulig å sjekke inn med et tastetrykk, forutsatt at flyplassene begynner å bruke NFC-sensorer. Det gjør også flyselskapene mer effektive ettersom de da kan se hvor på flyplassen passasjerene befinner seg.

Permanente bagasjelapper: Såkalt RFID (radio frequency identification) brukes for å lage permanente bagasjelapper som kjenner igjen personopplysningene til passasjeren og gjør det mulig å spore bagasjens vei gjennom flyplassen, inn på flyet og av igjen på destinasjonen. Løsningen gir sanntidsinformasjon om bagasje som er spesielt nyttig ved forstyrrelser i flytrafikken.

Mobilt servicepersonale med nettbrett: Servicepersonale utstyrt med nettbrett kan gi passasjerer nødvendig informasjon og også avlaste innsjekkingen i perioder med høy belastning..

– Selvbetjening og mobilitet er to selvsagte områder på morgendagens flyplasser. Snart vil alle passasjerer være online hele tiden, og da forventer de seg også kommunikasjon i sanntid, sier Norm Rose i Travel Tech Consulting, som har skrevet rapporten. Til og med enkle forbedringer som å kunne bekrefte at bagasjen til passasjeren er om bord på flyet, kan ha stor betydning for å redusere frustrasjon og forsinkelser. Men en forbedring av reiseopplevelsen krever at flyselskaper og flyplasser investerer i nye systemer som automatiserer manuelle oppgaver, deler informasjon og kommuniserer proaktivt med passasjerene.

– Vi synes at fremtiden ser lys ut for de aktørene som er villige til å samarbeide for å løse flyplassenes utfordringer. Vår prioritet er å bidra til å forbedre passasjerenes reiseopplevelser ved å levere løsninger som forbedrer samspillet mellom flyselskaper og flyplasser og deres kunder, sier Jesper Söderström, Director Marketing Division i Amadeus Scandinavia.

Hele rapporten kan lastes ned på www.amadeus.com/AirportOfTomorrow

Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
Director, Marketing Division, Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden.

Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere  (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 850 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2010.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 73 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2010 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2683 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 1015 millioner. Amadeus-konsernet har over 10270 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

For nærmere informasjon besøk www.amadeus.com/sca

Tags: