SAS migrerer til Amadeus Altéa Revenue Management Suite

Migrasjonen vil hjelpe SAS med å møte den såkalte "buy-down"-effekten som er knyttet til mer tradisjonelle metoder for revenue management

Stockholm, 17. juni 2015 – SAS (Scandinavian Airlines) og Amadeus innledet i 2013 et strategisk samarbeid om revenue management, som blant annet førte til at flyselskapets erfarne revenue management-eksperter ble en del av Amadeus. Nå har SAS gjennomført overgangen til Amadeus Altéa Revenue Management Suite, som legger grunnlaget for den mest nøyaktige og intelligente prising av flyselskapets tilbud.

Ettersom flyselskapene kontinuerlig undersøker nye muligheter for å øke sine inntekter, f.eks. gjennom dynamisk prissetting, såkalte "Fare Families" og tilleggstjenester, er det helt avgjørende at prosessene for revenue management er tilpasset dette. Revenue Management-løsninger spiller en viktig rolle for å kunne gi flyselskapet anbefalinger om beste prissetting og pakking av flyselskapets tilbud, og den nyeste teknologien for revenue management er derfor avgjørende for flyselskaper som ønsker et konkurransefortrinn gjennom merchandising, dvs. salg og markedsføringsstrategier som utvider flyselskapenes tilbud.

For å svare på konkurransen fra lavprisflyselskap og stadig mer transparente prissammenligningsverktøy, har tradisjonelle flyselskaper i økende grad innført fleksible prisstrukturer. Denne strategien er en utfordring for de gamle systemene for revenue management, som forutser en økt etterspørsel i lave prisklasser, og lavere etterspørsel i prisklasser med høyere marginer. Dette gir et feilaktig bilde av dagens forbrukeres krav, ettersom systemene ikke godt nok forstår reisende som kjøper lavprisbilletter, men som samtidig forventer å kunne kjøpe til valgfrie tilleggstjenester til sin reise. Amadeus Altéa Revenue Management Suite er spesielt utviklet for å overvinne denne utfordringen, kjent som "buy-down"-effekten, som er den største enkeltkilden til tapte inntekter for dagens tradisjonelle flyselskaper.

– I dag tynges tradisjonelle flyselskaper av komplekse IT-løsninger for revenue management og "buy-down"-effekten i forsøket på å ta kontroll over inntektene, sier Tobias Jönsson, VP Revenue Management i SAS. Vi er derfor glade for å kunne samarbeide med Amadeus om en løsning som takler disse utfordringene, og som er fullt integrert med våre andre Altéa-systemer. Migreringen til Amadeus Altéa Revenue Management ble gjennomført sømløst og legger grunnlaget for å kunne optimalisere vår prissetting av flyreiser, og i fremtiden også tilleggstjenester.

- Amadeus har ideelle forutsetninger for å levere denne unike revenue management-løsningen ved at vi kan benytte mer korrekte og komplette data hentet både fra Amadeus Altéa-plattformen, vårt distribusjonssystem og omfattende sanntidsdata fra flyselskapet selv, sier Julia Sattel, VP Airline IT i Amadeus. Den er designet ut ifra en helhetstanke som gir en høyere grad av automatisering og som innebærer at SAS nå kan prissette korrekt mer relevante tilbud til de reisende gjennom å automatisk registrere når reisende kjøper tilleggstjenester. Løsningen er helt i tråd med vår visjon om et globalt økosystem for reiser som setter den reisende i fokus.

Med migrasjonen kan SAS nyttiggjøre seg en unik løsning fra Amadeus Airline IT, et system som er bygget for å tåle endring og fremtidig vekst, noe som styrker selskapets ledende posisjon i O&D revenue management. Det automatiserte systemet gir inntektsanalytikere brukervennlige sanntidsverktøy som frigjør tid slik at de kan fokusere mer på ytterligere verdiskapende aktiviteter for flyselskapet.

Migrasjonen er resultat av et langsiktig strategisk partnerskap mellom Amadeus og SAS, som begynte i 2013 med etablering av et kompetansesenter i København. Over 20 SAS-ansatte, mange av dem eksperter innen revenue management, ble overført til Amadeus for å utvikle området og skape innovasjoner som gagner alle brukere av Altéa.


Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm. direktør, Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Amadeus er en ledende leverandør av avanserte tekniske løsninger for den globale reisebransjen. Kundegruppene inkluderer operatører (flyselskaper, hoteller, tog, ferjeselskaper m.fl.), forhandlere (reisebyråer og nettsider) samt kjøpere (bedrifter og forretningsreisebyråer).

Amadeusgruppen har rundt 10 000 ansatte over hele verden, fordelt på sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor), Nice (utvikling) og Erding (operativ virksomhet), samt 71 lokale organisasjoner over hele verden.

Amadeus bygger på en transaksjonsbasert forretningsmodell.

Amadeus er notert på den spanske aksjebørsen under forkortelsen ”AMS.MC” og inngår i indeksen IBEX 35.

For mer informasjon om Amadeus, besøk www.amadeus.com/sca

Tags: