Store endringer i vente i reisebransjen det neste tiåret

Det viser rapporten Travel Gold Rush 2020, som er basert på en omfattende, global undersøkelse av reisebransjen utført på oppdrag fra Amadeus.

 

Stockholm, 2. november 2010 Travel Gold Rush 2020 beskriver de utfordringene som reisebransjen står overfor de neste ti årene og viser måter bransjen kan utvikle seg på for bedre å møte svingningene i den globale økonomien og sikre fremtidig vekst og lønnsomhet.

Rapporten undersøker flere forskjellige spørsmål, blant annet:

 

  • nåværende og kommende trender i fly- og reisebyråsegmentet som følge av den globale resesjonen de siste årene
  • makroøkonomiske prognoser for hvordan reisebransjen sannsynligvis vil se ut i 2020
  • analyse av hvordan flyselskaper og reisebyråer vil utvikle nye inntektskilder i fremtiden, herunder den omdiskuterte rollen til ancillary services og et produkttilbud som forlenger verdikjeden for de reisende
  • potensialet for nye forretningsområder i forbindelse med fremtidige smaker og preferanser

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Oxford Economics, et ledende analyseselskap innen økonomisk fremtidsanalyse, beskriver innovative scenarier og bidrar med nytenking i sitt syn på fremtidens reisende, som vil ha stadig økende krav til at aktørene leverer en utviklet tjeneste og en mer total reiseopplevelse. Bakgrunnsmaterialet består av makroøkonomiske prognoser samt omfattende bidrag fra bransjeeksperter gjennom dybdeintervjuer med representanter for flyselskaper, reisebyråer, tankesmier og internasjonale selskaper og organisasjoner.

Rapporten identifiserer gullgruvene for aktørene i fremtidens reiseindustri ved å peke på nye inntektsmuligheter, nøkkelfaktorer til lønnsomhet og nye modeller for pakking og levering av tjenester. Rapporten tar også opp hvordan endringer i de reisendes smak og preferanser nødvendigvis vil påvirke bransjens fremtid.

Noen av hovedpunktene i rapporten er:

Endrede inntektsstrømmer 

I 2010 har vi igjen opplevd global vekst, mens Europa fortsatt har en langsom oppgang med usikre utsikter. I 2020 forventes Asia å stå for en tredjedel (32 %) av det som globalt brukes på reiser, mot 21 % i dag. Dette vil medføre en dramatisk omstilling for bransjen de neste ti årene. 

Tilpassing for vekst

Nøkkelen til vekst og lønnsomhet i reisebransjen anses å være evnen til å utvikle og utvide tjenestene slik at man i stadig større grad kan levere en "total reiseopplevelse", noe som hittil har vist seg å være lettere sagt enn gjort. Travel Gold Rush 2020 diskuterer for eksempel mulighetene for flyselskaper til å bli varemerker for og leverandører av både høyhastighetstransport og høyhastighetskommunikasjon som fører personer sammen, ikke bare gjennom flytransport, men gjennom integrerte løsninger med høyhastighetstog eller til og med videokonferanser.

Rapporten antyder også at reisebyråer med face-to-face-konsulenter vil bli mer etterspurt igjen. Dette som en motvekt til digitalisering og teknologi som ikke helt lykkes med å dekke behovet for personlig rådgiving og støtte når reisen vokser i omfang og viljen og muligheten til å skreddersy fortsetter å øke.

Hvor stort er potensialet for flyselskapene når det gjelder såkalte ancillary services, som diskuteres så livlig i bransjen? Rapporten gjør rede for dette, og penser diskusjonen inn på det som er å anse mer som tilleggstjenester som ikke direkte berører selve flyreisen.

Fremtidige trender og demografi endrer bransjen

Ved å belyse kommende endringer i reisendes preferanser og behov viser rapporten en rekke områder der aktørene i reisebransjen kan forvente å finne nye forretningsmuligheter det kommende tiåret. Noen av endringene er:

 

  • Et raskt voksende kundesegment som er ”eldre, velstående og på vei” blir tydelig og åpner en rekke nye muligheter for eksisterende og nye aktører.
  • Forretningsreiser, som har vært gjennom en nedgang, forventes å vokse igjen. Men det forventes at ”Business Class” slik vi kjenner den, etterhvert vil forsvinne og erstattes med mer skreddersydde tjenester.
  • Fremveksten av virtuelle, personifiserte kabinklasser på fly ventes å erstatte dagens klasseinndeling.
  •  Personlige reisebyrårepresentanter vil ventelig utvikle seg til å bli mer livsstilskonsulenter, med oppgaven å oppfylle de reisendes behov i et bredere perspektiv.


– For Amadeus er rapporten en del av vår innsats for å bidra og stimulere til diskusjon og debatt i reisebransjen. Det kan dreie seg om hvordan verden endrer seg, hvilke krav de reisende forventes å ha i fremtiden og hvordan bransjen kan utvikles på en måte som sikrer vekst og lønnsomhet. Travel Gold Rush 2020 utforsker nye typer samarbeid, diskuterer hvordan en mer total reiseopplevelse kan leveres og ser på i hvilken grad fremtiden for flyselskaper og reisebyråer ligger i en grunnleggende omforming av de produkter og tjenester de tilbyr, sier Philippe Chérèque, EVP, Commmercial i Amadeus.


– For første gang utforsker vi her noen av de langsiktige strukturelle problemene som har hindret vekst i reisebransjen, og hvordan disse hindringene lettere kan overvinnes ved å studere og forstå det makroøkonomiske miljøet i et bredere perspektiv. Hensikten er å oppnå et mindre begrenset syn på de reisendes preferanser og bransjens fremtidige forretningsmodeller, sier Adrian Cooper, administrerende direktør i Oxford Economics.

 

Travel Gold Rush 2020 er en del av Amadeus Traveller Series, et globalt initiativ som har til formål å stimulere til nytenking og innovasjon i reisebransjen.

Rapporten kan lastes ned gratis via følgende lenke:

http://www.amadeus.com/SCA/goldrush2020.html?PRO=6

 

For mer informasjon om undersøkelsen og for lokale kommentarer til rapporten, ta kontakt med:

Jesper Söderström
Director, Marketing Division
Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

 

Om Amadeus:

Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere  (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 670 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2009.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 72 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2009 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2461 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 894 millioner. Amadeus-konsernet har over 9300 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

For nærmere informasjon besøk www.amadeus.com/sca