Tilleggstjenester på flyreiser har økt med 44 prosent i 2011

En ny rapport viser at inntektene fra tilleggstjenester innen flyindustrien er beregnet å nå 32,5 milliarder dollar i 2011 – det er en økning på 9,9 milliarder dollar, tilsvarende 43,8 prosent i forhold til fjoråret. Tilleggstjenester får en stadig mer sentral rolle hos flyselskapene, og kompenserer til dels for stigende drivstoffpriser.

Stockholm, 24. oktober 2011Konsulentselskapet IdeaWorks presenterte tidligere i år rapporten ”Amadeus Review of Ancillary Revenue Results” som undersøkte inntektene fra tilleggstjenester i 2010, basert på offentlige finansielle rapporter fra flyselskap over hele verden. Med utgangspunkt i denne rapporten har IdeaWorks gjort en vurdering av inntektene fra tilleggstjenester for 2011. Resultatene er publisert i rapporten “Amadeus Worldwide Estimate of Ancillary Revenue for 2011”. De økte inntektene fra tilleggstjenester har hjulpet flyindustrien ut av en utsatt økonomisk posisjon med stigende drivstoffpriser.

– Tilleggstjenester har blitt en stadig viktigere del av flyselskapenes inntekter, og vi ser en økende interesse fra flyselskap over hele verden for å implementere tilleggstjenester via globale distribusjonssystem som Amadeus. Tidligere fokuserte flyselskapene på billettprisen, nå fokuseres det på tjenester som utvider produkttilbudet og styrker varemerket, sier Jesper Söderström, adm. direktør i Amadeus Scandinavia.

I rapporten vises fire tydelige kategorier av flyselskap, basert på deres evne til å øke sine inntekter via tilleggstjenester.

Amadeus’ estimat av ekstrainntekter i hele verden
Flyselskapskategori Ekstrainntekter 2011 Ekstrainntekter 2010 Økning i 2011
De største amerikanske flyselskapene USD 12,5 mrd. USD 6,7 mrd. 87 %
Lavprisselskapene USD 4,8 mrd. USD 3,6 mrd. 33 %
Tradisjonelle flyselskap USD 10,9 mrd. USD 8,5 mrd. 28 %
»Tilleggstjenestenes mestere» USD 4,3 mrd. USD 3,8 mrd. 13 %
Totalt i verden USD 32,5 mrd. USD 22,6 mrd. 43,8 %
Kilde: Inntektsstatistikk for tilleggstjenester av IdeaWorks applisert på individuelle flyselskaps inntektsresultat rapportert i Worldwide Airline Report, juli 2011, Air Transport World.
  • Tilleggstjenestenes mestere Hos flyselskapene i denne kategorien står tilleggstjenester for gjennomsnittlig 19,8 prosent av de totale inntektene. Her inngår blant annet AirAsia, Aer Lingus, easyJet, Ryanair og Spirit Airlines.
  • Store amerikanske flyselskap 11,9 prosent av de totale inntektene hos disse flyselskapene kommer fra tilleggstjenester, først og fremst bonusprogram og bagasjeavgifter.. Tilsvarende andel i fjor var bare 7,2 prosent. Kategorien omfatter blant annet Alaska Airlines, American Airlines og United.
  • Lavprisselskap Lavprisselskapene benytter ofte en blanding av á la carte-avgifter for å generere høye inntekter. Den gjennomsnittlige andelen i denne kategorien er 6,5 prosent, en økning fra 5,4 prosent i 2010. Eksempel på flyselskap er AirTran, Blue1, IndiGo, Jazeera Airways, Pegasus og Spring Airlines.
  • Tradisjonelle flyselskap I denne kategorien står tilleggstjenester, ofte bonusprogram og bagasjeavgifter, for 2,9 prosent av inntektene. Eksempel på flyselskap er Air China, Emirates, Finnair, LAN, Qatar Airways og Singapore Airlines.

Det var etter oljeprissjokket i 2008 at flyselskapene i Nord-Amerika for alvor begynte å innføre tilleggstjenester som inntektskilde. USA-baserte flyselskap er i dag de største aktørene innen området, og IdeaWorks vurderer at tilleggstjenester innen denne regionen har økt med 72 prosent i 2011. IdeaWorks vurderer at 48 prosent av den globale økningen på 9,9 milliarder dollar skyldes den generelle økningen av inntekter og passasjerer. Et større brukergrunnlag gir enkelt uttrykt en høyere beregnet verdi. Den gjenstående andelen på 52 prosent kan derfor henvises til flyselskapenes økte fokus på tilleggstjenester via tydeligere økonomisk oversikt, sterkere markedsføring og bredere utvalg av á la carte-tjenester.

Ekstrainntekter estimert etter regioner
Verdensdel Ekstrainntekter 2011 Ekstrainntekter 2010 Økning i 2011
Nord-Amerika USD 15 mrd. USD 8,7 mrd. 72 %
Afrika/Midtøsten USD 1,4 mrd. USD 0,9 mrd. 52 %
Latin-Amerika/Karibia USD 0,8 mrd. USD 0,6 mrd. 47 %
Asia/Stillehavet USD 6,3 mrd. USD 4,8 mrd. 30 %
Europa USD 9 mrd. USD 7,6 mrd. 18,7%
Kilde: Inntektsstatistikk for tilleggstjenester av IdeaWorks applisert på individuelle flyselskaps inntektsresultat rapportert i Worldwide Airline Report, juli 2011, Air Transport World.

Kontaktinformasjon
Jesper Söderström
adm.dir., Amadeus Scandinavia
Tlf.: +46 8 458 05 00
E-post: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus er den ledende leverandøren av avanserte teknologiløsninger og transaksjonstjenester for den globale reisebransjen.

Kundegruppene omfatter reiseleverandører (flyselskaper, hoteller, togselskaper, rederier osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere (bedrifter og privatpersoner).

Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 850 millioner transaksjoner i 2010.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor), Nice (utvikling) og Erding (databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. Amadeus har 73 lokale Amadeuskontorer verden over, som bistår kunder i 195 land. -.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2010 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2 683 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 1015 millioner. Amadeus-konsernet har over 10 270 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert på sentralkontorene.

For nærmere informasjon besøk www.amadeus.com/sca

Tags:

Multimedia

Multimedia