Undersøkelse av europeiske onlinereisebyråer avdekker nøkkelfaktorer for økt lønnsomhet

En omfattende, uavhengig undersøkelse utført for Amadeus fremhever inntektsdiversifisering, forbedret shoppingopplevelse, økt automatisering og kontroll over markedsføringskostnadene som nøkkelfaktorer i jakten på økt lønnsomhet.

Stockholm, 7. september 2010: Amadeus, reise- og turistbransjens ledende IT-leverandør, og Hermes Management Consulting, et verdensledende forretningskonsulentfirma, har frigitt resultatet av en dyptgående undersøkelse med tittelen”Understanding Online Travel Agencies – Cost Drivers and Ways to Optimise Business in Europe”.

Hensikten med undersøkelsen var å skape bedre forståelse for den operative kostnadsstrukturen i onlinereisebyråer (OLTA-er) og å identifisere byråenes muligheter til å optimalisere sine resultater. Undersøkelsen er gjennomført hos et utvalg på fem middels store onlinereisebyråer fra Skandinavia, Frankrike, Tyskland og Nederland.

Den viktigste konklusjonen er at de europeiske onlineaktørene fortsatt har et stort forbedringspotensial når det gjelder effektivitet og avkastning på produktmiksen, til tross for at de etter hvert har blitt bedre og har redusert avstanden til de amerikanske onlineaktørene. Rapporten understreker fire nøkkelfaktorer som er nødvendige for å oppnå økt effektivitet og lønnsomhet for de europeiske aktørene:

Inntektsdiversifisering - kryssalg av non-air-tjenester
Byråene bør fokusere mer på markedsføring av non-air-tjenester. De gir som regel høyere inntjening (12,8 % mot 6,6 %, som er den gjennomsnittlige marginen for flybestillinger). Non-air-tjenester utgjør 76 % av inntektene for tradisjonelle leisure-byråer og står for nærmere 50 % av inntektene for amerikanske OLTA-er ifølge
PhoCusWright, mens de står for bare 14 % av bruttoomsetningen i de europeiske onlinereisebyråene.

Forbedret shoppingopplevelse
Det ville være mulig å forbedre de reisendes totale shoppingopplevelse ved hjelp av mer strukturert og relevant innhold på nettstedet, slik at reisende som ”besøker” onlinereisebyrået får tydeligere tilbud om tjenester for alle deler av reisen. Konverteringsraten hos de undersøkte byråene er svært lav. Nettstedene vil derfor måtte utmerke seg ved å tilby reisende et miljø som gir dem lyst til å bestille mer og øke sin lojalitet. Teknologien må tilpasses slik at det raskt er mulig å oppfylle kundenes krav og reagere på aktuelle trender.

Automatisering
Dette er et område der det har skjedd en hel del forbedringer hos europeiske onlinereisebyråer de siste årene. Automatisering er likevel fortsatt et viktig område for å oppnå reduserte kostnader. Callsentere, prosessen rundt fullføring av ordre og spesielt markedsføring er viktige områder der økt effektivitet og automatisering kan gi umiddelbare fordeler.

Markedsføringskostnader

 Markedsføring står i gjennomsnitt for 54 % av de samlede utgiftene for onlinereisebyråer, samtidig som den direkte konverteringsraten ligger på 1,22 % via kanaler på nettet. Dette viser at markedsføringskostnadene er både høye og ineffektive. Sammen med mangelen på lojalitetsprogrammer og CRM-løsninger viser dette at det finnes et stort forbedringspotensial både når det gjelder å tiltrekke seg nye kunder og å beholde de eksisterende.

­– Europeiske onlinereisebyråer har vist at de har motstandskraft og evner å hente seg inn igjen, for de de siste årene har de faktisk økt sine inntekter hvert år til tross for den vanskelige konjunkturen. Nå må de ta ytterligere et skritt forover for å omsette denne positive trenden til inntektsmuligheter, sier Stéphane Durand, Director Online and Leisure i Amadeus og fortsetter:

– Med vår unike blanding av innholdsløsninger og teknologi i toppklasse har vi allerede kunnet levere noen av de mest innovative løsningene for å hjelpe onlinereisebyråer over hele verden til å øke effektiviteten og lønnsomheten.

– Som en av reisebransjens viktigste teknologileverandører forstår Amadeus at det er nødvendig med en bedre og dypere forståelse av kundenes problemer og utfordringer for bedre å kunne forutse og hjelpe dem med å nå sine forretningsmål. Denne undersøkelsen er ment som en guide for hvordan onlinereisebyråene kan forbedre måten de driver virksomhet på og er et bevis på Amadeus' engasjement for de europeiske onlinereisebyråene, sier Herman Goyanes, Hermes Management Consulting partner.

 

Om undersøkelsen

Denne rapporten viser resultatene fra en uavhengig undersøkelse av fem middels store onlinereisebyråer (OLTA-er) med virksomhet i Europa. Undersøkelsen er utført av Hermes Management Consulting (Hermes). Det er benyttet en fremgangsmåte som kalles Activity Based Costing (ABC). ABC-metoden brukes til å identifisere, beskrive og henføre kostnader i forretningsvirksomheten til spesifikke aktiviteter og til å utarbeide rapporter om byråenes virksomhet.

Ettersom ABC-analysen har til formål å vise den ”virkelige” kostnaden for et produkt eller en tjeneste, anses metoden å være mer effektiv enn tradisjonell regnskapsføring når det gjelder å identifisere muligheter til forbedring i forretningsprosessene. I løpet av prosjektet har økonomiske data fra de deltakende byråene blitt studert i detalj, og bedriftenes forretningsprosesser har blitt nøye gransket for å kunne identifisere de viktigste kostnadsdrivende faktorene.

De fem utvalgte onlinereisebyråene er fra Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland og Nederland. Byråene representerer en blanding av lokale, regionale og paneuropeiske aktører med en gjennomsnittlig omsetning på 308 000 billetter årlig.

De deltakende byråene representerer et rettferdig bilde av det europeiske OLTA-landskapet. De fleste av de deltakende byråene driver virksomhet i ett eller to markeder, hovedsakelig rettet mot kunder i leisure-segmentet. Lignende rapporter finnes på www.amadeus.com/showmethevalue

 

Contact information Amadeus
Amadeus
Corporate Communication / Corporate Marketing
tel: +34 91 582 0160
fax: +34 91 582 0188
e-post:
mediarelations@amadeus.com

 

Om Amadeus

Amadeus er en ledende transaksjonsbehandler og leverandør av avanserte teknologiløsninger for reisebransjen over hele verden. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, jernbaner, ferger osv.), reiseforhandlere (reisebyråer og nettsteder) og reisekjøpere  (bedrifter og privatpersoner). Konsernet driver en transaksjonsbasert forretningsmodell og behandlet over 670 millioner fakturerbare reisetransaksjoner i 2009.

Amadeus har sine sentrale kontorer i Madrid (hovedkontor og markedsføring), Nice (utvikling) og Erding (Operations – databehandlingssenter) og dessuten regionale kontorer i Miami, Buenos Aires, Bangkok og Dubai. På markedsnivå har Amadeus kundevirksomhet i 195 land gjennom 72 lokale kommersielle Amadeus-organisasjoner.

Amadeus er notert på børsene i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia under tickeren “AMS.MC”. For kalenderåret 2009 rapporterte selskapet inntekter på EUR 2461 millioner og et driftsresultat før avskrivninger på EUR 894 millioner. Amadeus-konsernet har over 9300 ansatte over hele verden, og 123 nasjonaliteter er representert ved sentralkontorene.

 

Om Hermes Management Consulting

Hermes Management Consulting (Hermes) er et konsulentfirma som har spesialisert seg på evalueringsstudier som gjelder strategi samt organisasjons- og virksomhetsprosesser. Hermes ble etablert i 1994 av Osvaldo Gallo og Hernán Goyanes. Begge grunnleggerne arbeidet tidligere som konsulenter hos McKinsey & Company og har lang erfaring fra oppdrag for ledende bedrifter i Europa og Latin-Amerika. Du finner mer informasjon om Hermes Management Consulting på deres nettside http://www.hermesmc.com.ar