Ambea har for hensikt å kjøpe Aleris omsorgsvirksomhet i Norden

Report this content

Ambea har inngått avtale om å kjøpe Aleris omsorgsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark ("Aleris Omsorg"). Oppkjøpet utføres dersom konkurransemyndighetene i hvert land godkjenner avtalen.

Eierskapsendringen betyr fordeler og utviklingsmuligheter for brukere og ansatte i kommunene der Ambeas og Aleris Omsorgs virksomheter er lokalisert, og for samfunnet som helhet, sier Ambeas konsernsjef Fredrik Gren.

«Gjennom oppkjøpet oppretter vi Nordens største omsorgsselskap, med ledende stillinger i Norge, Sverige og Danmark. Sammen blir vi en verdibasert og kvalitetsledende aktør med målet om å levere den beste livskvaliteten til hver enkelt brukere», sier han.
 

«For ansatte i Aleris Omsorg i Norge innebærer oppkjøpet støtte fra en sterk medarbeiderorganisasjon med velutviklede omsorgs- og utdanningsmodeller som legger forholdene til rette for våre ansatte til å lære, utvikles og vokse. For kommuner er vi en trygg og langsiktig sosial støttespiller som ved å møte velferdsutfordringen støtter både den enkelte kommune og vår samfunnsstruktur», fortsetter Fredrik Gren.
 
I Norge eier Ambea omsorgsselskapet Heimta, med 748 ansatte og 189 omsorgsplasser.
«Avtalen betyr at hvis Aleris Omsorg og Heimta går sammen, får de nesten 1450 omsorgsplasser i Norge, hvorav en stor majoritet av virksomheten er i egen regi. Det er veldig gøy og vi gleder oss til at de to virksomhetene kan lære av hverandre og, sammen med støtte fra Ambea, utvikle omsorgen for barn og voksne i Norge», fortsetter Fredrik Gren.
 
Det planlagte oppkjøpet innebærer ingen endringer for brukere i Heimta og Aleris Omsorg. Arbeidet fortsetter som vanlig, med de samme medarbeiderne og brukerne får samme støtte og omsorg som de er vant til.

Fakta om Ambea
Ambea er i dag den nest største aktøren i privatmarkedet for omsorg i Sverige og den syvende største i Norge. Aleris er markedsleder i privatmarkedet i Norge, den sjette største private aktøren i Sverige og den største private aktøren i Danmark.
Virksomhetene har sammen nesten 6200 ansatte og 1450 omsorgsplasser i Norge. Totalt årsomsetning (12 måneder) til 30. juni 2018 utgjorde ca. 10 602 MSEK, hvorav Ambea hadde en omsetning på 5.937 MSEK og Aleris ca. 4.665[1] MSEK.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik Gren, konsernsjef
Nanna Wedar, Kommunikasjons- och markedssjef

Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se 


[1] Justert for enheter som er avviklet, enheter som er under avvikling og elementer som påvirker sammenligneligheten

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker