Høyere møtekostnader og strammere budsjetter ventes

Den siste utgaven av prognosen til Meetings & Events setter også søkelyset på de mest populære møtestedene i hver region i 2013

STOCKHOLM – 27. november 2012 – Ifølge American Express Meetings & Events' prognose for globale møter i 2013 (“prognosen”) er det sannsynlig at Asia Pacific med sin relativt sterke økonomi vil oppleve den sterkeste veksten blant regionene både når det gjelder forbruk og antall møter.  I Nord-Amerika ventes at den økonomiske usikkerheten vil holde disse kategoriene omtrent på samme nivå, mens Europa sannsynligvis vil oppleve tilbakegang fordi valutakrisen fortsetter på dette kontinentet. Som følge av mangel på politisk stabilitet i noen markeder ventes det også at Mellom-/Sør-Amerika generelt sett vil få en liten tilbakegang, særlig i forbruk.

Prognosen er basert på en bred undersøkelse, omfattende møte- og arrangementsdata samt dybdeintervjuer med profesjonelle møteeksperter – blant annet planleggere, innkjøpere og hotelleverandører fra hele verden – gjennomført av American Express Meetings & Events.  Prognosen ser på forutsigelser om budsjett, forbruk, antall møter, ledetider og andre møtespesifikke parametere for hvert geografiske marked.  Den gir også innsyn i hovedtrender innen møteplanlegging for 2013 og ser nærmere på noen av de viktigste taktikkene som planleggerne bruker for å redusere kostnadene og gjøre møteprogrammet mer effektivt.

“Bedriftene anser at møter og arrangementer er en viktig strategi for å øke inntektsveksten og drive endringsledelse, men innser at de må gå varsomt frem i en global økonomi som er full av utfordringer,” sier Issa Jouaneh, viseadministrerende direktør og daglig leder, American Express Meetings & Events. 

“Mens det er sannsynlig at Asia Pacific vil oppleve vekst i 2013, samtidig som Europa viser tilbakegang, peker profesjonelle møteplanleggere i alle regioner på budsjettutfordringer og behovet for å fastslå egne bedrifters økonomiske resultater før de investerer i møter som skal påvirke de programmene de har,” fortsetter Jouaneh.  “En av de viktigste trendene som begynner å vise seg nå, er derfor at bedriftene i større grad går over til flere lokale møter.  Møteplanleggerne venter også utgiftene til gruppebestillinger av hotellrom og flybilletter vil øke neste år.”

Nedenfor er det noen utdrag fra de viktigste forutsigelsene som er foretatt av profesjonelle møteplanleggere i hver region.

Viktige resultater fra undersøkelsen: Forutsigelser fra regionale møteplanleggere

Forutsigelse: Nord-Amerika Europa Asia Mellom-/Sør-Amerika
Antall møter 0,0% (-2,3)% 6,4% (-1,1)%
Generelt forbruk på møter (-1,0)% (-6,0)% 4,2% (-3,5)%
Gjennomsnittlige gruppepriser for hoteller 4,2% 0,0% 4,0% 4,7%
Gjennomsnittlige gruppepriser for flybilletter 3,3% 2,9%(1) 2,9% 3,2%(2)
5 mest populære destinasjoner
 1.  Orlando
 2. Washington DC
 3. Las Vegas
 4. Miami
 5. Chicago
 1. London
 2. Paris
 3. Amsterdam
 4. Barcelona
 5. Brussel
 1. Shanghai
 2. Singapore
 3. Sydney
 4. Beijing
 5. Bangkok
 1. Riviera Maya/ Cancun/ Quintana Roo
 2. Rio de Janeiro
 3. San Juan
 4. Buenos Aires
 5. Punta Cana

1) Gjennomsnitt av forutsigelser for Øst- og Vest-Europa

2) Gjennomsnitt av forutsigelser for Mellom- og Sør-Amerika

Michael Schuller, viseadm. dir., American Express Meetings & Events, Europa, sier: “Siden de økonomiske utfordringene for bedriftene i Europa bare fortsetter og budsjettinnstramninger gir redusert møteaktivitet i regionen, vil velorganiserte møter med klart definerte mål og måling av arrangementet i etterkant spille en viktig rolle for å få maksimalt ut av investeringen. 

“Mens møte- og arrangementsaktiviteten i regionen kan gå ned i 2013, må man ikke undervurdere den sjansen som gis ved møter ansikt til ansikt – både når det gjelder å pleie eksisterende kundeforbindelser og utvikle nye forretningsmuligheter.”

Globale trender innen møteplanlegging

Prognosen undersøker også flere av de utfordringene møteplanleggerne står overfor i  2013 og identifiserer fire klare trender som er felles for alle markedene:

1)    Budsjettutfordringer betyr flere lokale møter – For å opprettholde nivået på den nåværende møteaktiviteten i et miljø der budsjettene sannsynligvis ikke vil holde tritt med kostnadsøkningen, er mange bedrifter i ferd med å gå over fra globale til nasjonale eller fra nasjonale til regionale møtesteder. Det er også en trend med å holde møter på unike steder som restauranter eller akvarier for om mulig å spare enda mer.

2)    Sikkerhet og stabilitet påvirker valg av møtested – En fortsatt vektlegging av aktsomhetsplikten gir seg utslag i et fokus på sikkerhet og trygghet i forhold til mulig politisk uro ved planlegging av møter i 2013. Leverandørene mente at dette av og til kan være en fordel. For eksempel sa noen store hotellkjeder i regioner med ustabile politiske forhold at de ofte blir valgt fordi møteplanleggerne er av den oppfatning at de kan by på et mer gjennomført og høyere sikkerhetsnivå. 

3)    Større problemer med å få godkjent møtene – En betydelig andel av møteplanleggerne i alle regioner mente at det å få godkjent møtene er i ferd med å bli i alle fall litt vanskeligere.  Dessuten er det en økende trend mot at møtebudsjettene ikke blir godkjent før de siste økonomiske tallene for bedriftene foreligger.  Denne dynamikken legger enda større press på allerede snaue ledetider. Dette kan ha negativ innvirkning på forhandlingene om hotellpriser og muligens føre til høyere kostnader.

4)    Økende engasjement via sosiale medierMøteplanleggerne svarer på forventningene fra dagens møtedeltakere ved å bruke sosiale medier for å øke verdien av arrangementene så lenge de varer.  I tiden før arrangementene finner sted, bruker planleggerne sosiale medier til å komme i kontakt med deltakerne og til å skape kontakt mellom deltakerne slik at de kan få maksimalt utbytte av arrangementet.  Under arrangementene brukes sosiale medier for å utvikle enda tettere forbindelser og flere seminarer på teknologiske læreplattformer, presentasjoner med spørsmål og svar og andre aktiviteter.  I etterkant brukes også de sosiale mediene for å forlenge arrangementssamfunnene og utvikle forbindelser som ble knyttet under arrangementet.

I år følges prognosen av tre spesialavsnitt som ser nærmere på de viktigste taktikkene som møteplanleggerne bruker for å redusere kostnadene og forbedre programeffektiviteten, deriblant møtebetalinger, elektroniske forespørsler om tilbud og virtuelle møter

Hvis du ønsker et gratis eksemplar av prognosen, kan du besøke American Express Meetings & Events' ressurssenter på www.americanexpress.com/meetingsandevents

Om prognosen til American Express Meetings & Events

Prognosen identifiserer viktige møteaktiviteter og trender for 2013 på globalt og regionalt plan og hjelper profesjonelle møteplanleggere og ledere slik at de på strategisk måte kan styre og gjøre effektiv bruk av møteinvesteringen.  Mange kilder er tatt i bruk for å utvikle prognosen, blant annet egne datakilder fra American Express, lisensierte data og bransjeinformasjon fra tredjeparter, data fra prognosen til American Express Global Business Travel 2013 og samtaler med bransjeledere.  Informasjon og data er innhentet fra faktiske og planlagte møteaktiviteter hos American Express Meetings & Events globalt og Maxvantage-kunder i Nord-Amerika.  Det er gjennomført undersøkelser blant profesjonelle møteplanleggere for å finne trender i Nord-Amerika, Europa (Frankrike, BeNeLux, Tyskland, Norden, Spania og Storbritannia), Asia Pacific og Mellom-/Sør-Amerika. Det er også gjennomført en undersøkelse blant ledende leverandører og foretatt oppfølgingssamtaler for å få informasjon til prognosen.

Om American Express Meetings and Events
American Express Meetings & Events, en avdeling av American Express Global Business Travel, har lang erfaring, ekspertise og ressurser, som omfatter alt fra programimplementering til budsjettoptimalisering, kan gi kundene særdeles nyttige møte- og arrangementserfaringer. Teamet består av mer enn 1400 medarbeidere over hele verden som er fokusert på tilrettelegging av møter og arrangementer, planlegging, kontraktsforhandlinger, budsjettering, utgiftshåndtering, rapportering og referansemåling i kombinasjon med strategisk rådgivning og integrasjon av ledende teknologi.  Denne ende-til-ende-metoden fokuserer på å skape synlighet, øke besparelsene og generere effektive møteerfaringer.

American Express Meetings & Events, som har mer enn 40 år i bransjen og er til stede i over 50 land, har unike muligheter til å håndtere møter og arrangementer lokalt, regionalt, internasjonalt og over hele verden. American Express Meetings & Events samarbeider med markedsledere for å styrke sitt tilbud til kundene.  Du får vite mer om de tjenestene American Express Meetings & Events tilbyr, ved å gå til https://businesstravel.americanexpress.com/meetingsandevents.

Om American Express Global Business Travel

Der forretninger og reiser møtes, tilbyr American Express Global Business Travel sine kunder et omfattende nettverk, pålitelighet og dyptgående innsikter som hjelper både mennesker og virksomheter fremover. American Express Global Business Travel leverer ledende reiseløsninger, integrerte rådgivningstjenester, oppdragsforskning og fullverdige møte- og eventløsninger. Disse innovative tilbudene gjør at kundene kan optimalisere avkastningen på reise- og møteinvesteringene. Les mer på www.americanexpress.com/businesstravel.

American Express Global Business Travel er del av et av verdens største reisebyrånettverk med tilstedeværelse i over 140 land på verdensbasis. Samlet behandlet salgsvolum i 2011 var USD 29,3 mrd., inkludert konsolidert og ikke-konsolidert volum behandlet gjennom samarbeidsforetak og partnernettverk.

American Express er et globalt serviceselskap som gir sine kunder tilgang til produkter, innsikter og opplevelser som beriker tilværelsen og bidrar til suksess i næringslivet.  Les mer på americanexpress.com, og møt oss på facebook.com/americanexpress, foursquare.com/americanexpress, linkedin.com/companies/american-express, twitter.com/americanexpress og youtube.com/americanexpress

Linker til fremhevede produkter og tjenester:  charge and credit cards, business credit cards, travel services, gift cards, prepaid cards, merchant services, business travel, og corporate card

# # #

Mediekontakter:

I Storbritannia

Katie Robson                                                                                                            

katrina.j.robson@aexp.com                                           

+44 (0)1273 215172

Sharon Campbell: 80:20 Communications

scampbell@8020comms.com

+44 (0)1483 447384

I den nordiske regionen

Sten Haage

sten.haage@strandberghaage.se

+46 709 955275

Dokumenter og linker