Til tross for økonomisk uro i verden: Kraftige prisøkninger på fly og hotell i 2012

–         Det kommer til å koste mer å fly og bo på hotell i 2012

–         I Norge vil prisen for mellomklassehoteller øke med inntil 8 prosent

–         Økonomisk uro i verden kan påvirke kostnadene for forretningsreiser 

Oslo, 3 februar 2012

American Express Global Business Travel har lansert sin Global Business Travel Forecast, en årlig rapport som bygger på undersøkelser utført høsten 2011. I årets utgave vurderes det at flyprisene i Europa kommer til å øke med opptil 7 prosent i 2012, og hotellprisene med opptil 6 prosent. Den samme økningen vises også i de nordiske landene, både når det gjelder flybilletter på økonomi- og business class og for hotellopphold på både mellom- og luksusklasse. Prisene øker med andre ord til tross for økonomisk uro i verden.

Prognose for 2012: Økte priser for langdistanseflyginger fra de nordiske landene

Land Flypris
Kortdistanseflyginger: flyreiser innen Europa(Økonomibillett) Kortdistanseflyginger: flyreiser innen Europa(Business Class-billett) Langdistanseflyginger: interkontinentale flyginger(Økonomibillett) Langdistanseflyginger: interkontinentale flyginger(Business Class-billett)
Sverige -1,0 til 1,0 % 2,9 til 4,0 % 5,0 til 7 % 4,0 til 6 %
Norge -3,0 til -1,0 % 1,0 til 3,0 % 3,0 til 5 % 3,0 til 5 %
Danmark -1,0 til 1,0 % 0,0 til 2,0 % 3,0 til 5 % 1,0 til 3 %
Finland -2,0 til 0,0 % -2,0 til 0,0 % -1,0 til 2 % 1,5 til 4 %

I Sverige forventes billettprisene for interkontinentale flyginger å øke mest, opptil 7 prosent, ettersom kapasiteten på disse flygingene ikke er økt like mye som etterspørselen. Også i Norge og Danmark ses det økninger på opptil 5 prosent for interkontinentale flyginger.

Når det gjelder flyginger innen Europa, kommer prissituasjonen til å være mer stabil i både Sverige, Norge og Danmark. Det er på grunn av konkurranse og markedsekspansjon fra flyselskaper som Blue One og Norwegian.

Prognose for 2012: Økte priser for hotellnetter i Norden, spesielt i Norge og Sverige

Land Hotellpris
Mellomklasse Luksusklasse
Sverige 0,4 til 4,4 % 1,6 til 5,6 %
Norge 4,6 til 8,6 % 2,3 til 6,3 %
Danmark -0,7 til 3,3 % 0,0 til 4,0 %
Finland 0,9 til 4,9 % 0,5 til 4,5 %

Sammenliknet med mange andre europeiske land, har nordiske land som Norge og Sverige ikke vært like hardt rammet av den økonomiske nedgangen. Det vises når det gjelder prisnivået for en hotellnatt. I Norge forventes hotellprisene for både mellom- og luksusklasse å stige med henholdsvis inntil 8,6 prosent og 6,3 prosent. Også i Sverige ser man en kraftig prisøkning, inntil 4,4 prosent for hoteller i mellomklassen og 5,6 prosent for hoteller i luksusklassen.

Prognose for 2012: Forretningsreisene blir dyrere i hele verden 

Region Kortdistanseflyginger: flyreiser innen Europa(Økonomibillett) Kortdistanseflyginger: flyreiser innen Europa(Business Class-billett) Langdistanseflyginger: interkontinentale flyginger(Økonomibillett) Langdistanseflyginger: interkontinentale flyginger(Business Class-billett)
EMEA 0,0 til 4,0 % 1,0 til 4,0 % 2,5 til 5,0 % 3,0 til 7,0 %
Nord-Amerika 2,0 til 5,0 % 5,0 til 7,0 % 0,5 til 3,5 % 3,0 til 5,0 %
Latin-Amerika 4,0 til 6,0 % 6,0 til 9,0 % 3,0 til 5,0 % 5,0 til 8,0 %
Asia/Australia 1,0 til 5,0 % 2,0 til 6,0 % 5,0 til 9,0 % 6,0 til 10,0 %


Prognose for 2012: Høyere priser på hotellnetter i hele verden 

Region Hotellpris
Mellomklasse Luksusklasse
EMEA 0,5 til 4,5 % 1,0 til 5,0 %
Nord-Amerika 2,5 til 6,5 % 1,5 til 5,5 %
Latin-Amerika 1,0 til 5,0 % 2,0 til 6,0 %
Asia/Australia 6,0 til 10,0 % 6,0 til 10,0 %

Prognosen viserat fly- og hotellprisene kommer til å stige i hele verden til neste år. Samtidig påpeker rapporten at årets prognose er noe usikker på grunn av den økonomiske uroen.  Det er store variasjoner for ulike land, særlig i Europa.

̶---  De nye tallene viser at bedriftene kommer til å møte prisøkninger når det gjelder forretningsreiser både innen og utenfor Norden. I tider med økonomisk usikkerhet kreves det grundig planlegging og en tydelig reisestrategi og -policy, sier Kaveh Atrak, General Manager for American Express Global Business Travel AB, Norden.

Rapporten og prognosene kan bestilles i sin helhet

Rapporten Global Business Travel Forecast 2012 koster USD 495 per bruker for kunder av American Express Global Business Travel og USD 995 per bruker for ikke-kunder. Rapporten er også inkludert i den årlige avgiften for eXpert insights research, som er på USD 1 500. Den som abonnerer på eXpert insight får tilgang til innholdet i mer enn 75 publikasjoner og sammenlikninger som dekker reiser og reisepriser. Bestilling av rapporten eller abonnement på tjenesten eXpert insight kan gjøres ved å sende e-post til advisoryservices@aexp.se eller ved å besøke www.businesstravelconneXion.com.

Prognosemetode

Prognosene for 2012 er basert på en rekke datakilder, som American Express Business Travel Monitor, American Express' pris- og transaksjonsdatabase, Smith Travel Research (STR) Global Hotel Reviews og studier fra NBTA-IHS Global Insight som dekker markedet for forretningsreiser. Beregningene baserer seg på en kombinasjon av data fra disse kildene og intervjuer med American Express' eksperter. Data fra NBTA-IHS Global Insights og STR benyttes med tillatelse fra begge organisasjonene.

Selv om prognosene og beregningene i rapporten baserer seg på informasjon som er innhentet fra interne og eksterne kilder som American Express Business Travel vurderer som pålitelige, kan det ikke gis noen garantier for prognosenes korrekthet. Faktiske endringer i kostnader for forretningsreiser kan komme til å skille seg betydelig fra prognosene på grunn av uforutsette politiske, økonomiske og/eller miljømessige hendelser i fremtiden. Alle prisendringer er beregnet på årlig basis og gjelder snittet av faktisk betalt pris for fly- og hotelltransaksjoner.

Kontakt:        

Sten Haage, StrandbergHaage +46 709 955 275, sten@strandberghaage.se

Elizabeth Walentin, StrandbergHaage, +46 739 600 621, elizabeth@strandberghaage.se

Om American Express Global Business Travel

American Express Global Business Travel (www.americanexpress.se/businesstravel) er en del av American Express Company, som jobber for å hjelpe kunder med å optimalisere avkastningen på reiseinvesteringer gjennom økt kostnadsbesparelse, kundeservice i verdensklasse og bedre kontroll på reisekostnadene. For alle kunder, fra små til multinasjonale selskaper, tilbyr American Express Business Travel en kombinasjon av bransjeledende teknologi, «travel management», strategiske innkjøp og støtte ved forhandlinger med leverandører av reisetjenester. I tillegg tilbyr de global kundeservice og tilgjengelighet både online og offline. Selskapet gir også tilgang til et dynamisk community (www.businesstravelconneXion.com) som utnytter den samlede kunnskapen hos alle i forretningsreisebransjen ved å tilby ulike perspektiver, beste praksis, aktuell forskning og nyheter i bransjen.

Om American Express

American Express er et globalt serviceselskap som gir kundene sine tilgang til produkter, innsikt og erfaringer som beriker livet og bygger forretningsfremgang. Les mer på www.americanexpress.no og på www.facebook.com/americanexpress, www.twitter.com/americanexpress og www.youtube.com/americanexpress.

Tags:

Dokumenter og linker