Appell til Stortinget på Verdens flyktningdag - NORGE MÅ VÆRE EN LIVBÅT FOR SYRIA

Report this content

Amnesty skal møte stortingspresident Olemic Thommessen ute på Løvebakken fredag 20. juni kl. 12.00 for å overrekke 169 symbolske livbåter og et brev til hver enkelt folkevalgt om å vise ansvarsbevissthet i møtet med vår tids største humanitære krise.

- Regjeringen svikter flyktningene fra Syria og ignorerer appellen fra FN og Syrias naboland om å ta et mye større medansvar for å ta imot flyktninger fra Syria i Europa, sier generalsekretær John Peder Egenæs og fortsetter:

- Holdningen som både statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen har gitt uttrykk for den siste uka er skremmende. At Norge skal sile bort særlig syke og skadde blant flyktningene fra Syria i den vesle kvoten som skal få komme til Norge, er rent ut sagt skammelig. Hvis Norge skal bruke øknomiske argumenter i denne saken, hvilket land har da bedre råd til å hjelpe de skadde fra Syria?

Reaksjonene som har kommet, kan tyde på at regjeringen ikke får unison støtte for en slik smålighet og Amnesty International ber nå Stortinget komme på banen og markere hva Norge som nasjon skal stå for.

I brevet til de folkevalgte gir organisasjonen uttrykk for dyp uro over den manglende politiske viljen i Norge:

- Vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å vise vei. Sverige har allerede tatt et stort ansvar gjennom å gi permanent opphold til mer enn 20.000 flyktninger fra Syria. Dermed har de lagt seg på "den åpne dørs politikk" som betyr at i tillegg til overføringskvoten så får alle syriske flyktninger som kommer til Sverige permanent opphold i landet. Sammen med Sverige kan Norge gå foran i en europeisk dugnad for flyktningene fra Syria.

Amnesty mener at kravene til en Syria-dugnad bør være:

  • Norge må ta imot minst 5000 kvoteflyktninger fra Syria
  • Norge må la mange flere få midlertidig opphold slik Norge bl.a. gjorde under Balkan-krigene
  • Norge må gjøre det enklere for folk fra Syria å få visum på grunnlag av helse, utdanning og arbeid

Hver livbåt bærer navnet til hver enkelt stortingsrepresentant. – Som representanter for folket må de være seg sitt ansvar bevisst. De må bevise at alle festtalene om vår humanistiske tradisjon i forbindelse med grunnlovsjubileet ikke bare er flaue floskler, avslutter John Peder Egenæs i Amnesty.

 
Kontaktinformasjon:

Lene Christensen, informasjonsrådgiver i Amnesty International, tlf: 95912715