Fra fest til forbrytelse: Hvordan og hvorfor? Handlingsorientert seminar om festrelatert voldtekt

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Tid: Onsdag 13. juni kl 08.30 -11.00

Festrelaterte voldtekter er ifølge Kripos den mest utbredte formen for voldtekt.  Det er ofte rus inne i bildet, og ofte er både ofre og gjerningsmenn svært unge. Mørketallene er høye. Det er stort behov for å øke ungdoms bevissthet omkring respekt for integritet, og forståelsen av hvor grensen for krenkelse går. Resultatet av overgrepene er at mange unge får livet ødelagt, enten som offer for overgrep eller med en voldtektsanklage og -dom på rullebladet. Likevel får denne formen for voldtekt liten oppmerksomhet i media, handlingsplaner og holdningskampanjer.

Oslo Politi, Amnesty International og Antirasistisk Senter inviterer til et frokostseminar der teoretikere og praktikere deler kunnskap og erfaringer for å skape større åpenhet rundt et tema som er omfattet av stor taushet og som ofte kommer i skyggen av overfallsvoldtekter, selv om disse overgrepene er langt flere.

Med dette seminaret ønsker vi å bringe noen svar på blant annet disse spørsmålene: Hvem skjuler seg bak tallene i voldtektsstatistikken? Bryr menn seg om voldtekt? Og hva er de viktigste utfordringene fremover når det gjelder å bekjempe voldtekt?

Statssekretær Astrid Aas Hansen, Justisdepartementet og Ola Elvestuen (V), samferdselsbyråd i Oslo kommune, legger frem status for utarbeidelse av henholdsvis nasjonal handlingsplan mot voldtekt og Oslo kommunes handlingsplan mot overfallsvoldtekter.

Les programmet her:

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/fra-fest-til-forbrytelse

Kontakt:

Ingvild Gjone Lyberg, kommunikasjonssjef, tlf: 47 65 63 40

 

Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og bortsett fra til menneskerettighetsundervisning tar vi ikke imot statlig støtte. Vi står derfor fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. I dag har vi nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land.