Kronprins Haakon beskytter TV-aksjonen Amnesty 2012

H.K.H. Kronprins Haakon har takket ja til å være beskytter for TV-aksjonen 2012 som går til Amnestys arbeid med å kjempe imot brudd på menneskerettigheter.

- Det er en glede for Amnesty å ha Kronprins Haakon med på årets TV-aksjon. Gjennom prosjektet Global Dignity har Kronprinsen vist at han er opptatt av menneskers utvikling og verdighet, og at vi bedrer menneskers liv gjennom hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Dette engasjement passer Amnesty veldig godt, ettersom TV-aksjonen i år vil sette søkelys på ytringsfrihet, trygghet og verdighet, og vern mot diskriminering, sier generalsekretær i Amnesty i Norge, John Peder Egenæs.

Slagordet for TV-aksjonen 2012 er «Stå opp mot urett» og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen til modige mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten.

Amnesty vil i en rekke land intensivere arbeidet med å etterforske og dokumentere overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter, jobbe for å få løslatt ulovlig fengslede og stille overgripere til ansvar.

Vi er godt etablert i alle verdensdeler, og det gjør det mulig for oss å jobbe bredt og med mange saker, sier Egenæs.

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. Hvert år organiserer 7000 frivillige over hele landet innsamlingen i sin kommune og sørger for at 100.000 bøssebærere banker på 2,2 millioner dører i løpet av to timer en søndag i oktober. Dato for årets TV-aksjon er søndag 21.oktober. Les mer på www.blimed.no

-----------

FAKTABOKS TV-AKSJONEN "Stå opp mot urett"

- TV-aksjonen NRK arrangeres søndag 21.oktober og er tildelt verdens største menneskerettighetsorganisasjon, Amnesty International

- Pengene skal blant annet brukes til å etterforske overgrep, undervise i menneskerettigheter, fremme rettighetene til kvinner og minoriteter og jobbe for å få løslatt ulovlig fenglede i en rekke land

- TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon med 7000 frivillige og 100 000 bøssebærere

- Aksjonen til Norsk Folkehjelp i fjor samlet inn 219 millioner kroner

- Les mer på www.blimed.no

------------

Pressekontakter

Ingvild Gjone Lyberg, kommunikasjonssjef Amnesty i Norge, tlf 476 563 40

Ahmed Fawad Ashraf, kommunikasjonsansvarlig TV-aksjonen, tlf 938 96 177

 

Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og bortsett fra til menneskerettighetsundervisning tar vi ikke imot statlig støtte. Vi står derfor fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. I dag har vi nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land.