Norske myndigheter er en sinke – Amnesty og FIAN utfordrer regjeringen

36 år etter at verdenskonvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter trådte i kraft, blir klageordningen for brudd på disse rettighetene en realitet 5. mai. Men nordmenn har ikke adgang. Mandag 6. mai arrangerer derfor FIAN Norge og Amnesty Norge konferansen "Sure you have rights, but don't complain!". 

Der utfordrer vi Regjeringen, som så langt ikke har støttet opprettelsen av en slik individuell klageordning i FN, og vi belyser hva en slik klageordning faktisk innebærer.

- FN har nå åpnet veien for større rettferdighet for de fattigste menneskene i verden, og det er en seier, sier Kristin Kjæret, leder i FIAN Norge.

Dette vil imidlertid ikke bety noe for oss som bor i Norge, siden norske myndigheter ikke har skrevet under tilleggsprotokollen til denne konvensjonen. Dette innebærer at nordmenn ikke har adgang til denne nye klageordningen.

- Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme. Norske myndigheter er i denne sammenheng en sinke, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver ved Amnesty International i Norge.

Statssekretær i UD, Gry Larsen, er blant deltakerne på konferansen. Hun vil bli oppfordret til å sørge for at Norge signerer denne viktige tilleggsprotokollen, slik som de for eksempel har gjort i Finland.

Tid: mandag 6. mai, kl 10:00-15:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, konferanserom Kvernland
Gjester: Professor Christian Courtis fra FNs Høykommissær for menneskerettigheter i Geneve, Mia Solander fra det finske utenriksdepartementet, menneskerettighetsaktivisten og jusstudenten Peter Kayiira fra Uganda. Fra norsk side deltar statssekretær Gry Larsen fra UD, menneskerettighetsjurist Njål Høstmælingen fra International Law and Policy Institute (ILPI) og Beate Ekeløve-Slydal fra Amnesty International.

Kontaktperson for intervjuer med deltakerne før, under og etter seminaret: Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty 93405919
Kristin Kjæret, FIAN 90138264

Her er hele programmet:

10.30-10.00:   Registration and coffee

10.00-10.10:   Welcome by Ms. Kristin Kjæret, Director of FIAN Norway

10.10-10.30:   Ms. Gry Larsen, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Norway

10.30-11.10:   Prof. Christian Courtis, Human Rights Officer, UN High Commissioner for Human Rights, Geneva

11.10- 11.40:  Ms. Mia Spolander, Legal Officer, Ministry of Foreign Affairs, Finland

11.40-12.00:   Ms. Beate Ekeløve-Slydal, Political Adviser, Amnesty International Norway

12.00-12.45:   Lunch

12.45-13.05:   Mr. Peter Kayiira, Human rights activist and law student, Uganda

13.05-13.30:   Mr. Njål Høstmælingen, Director of International Law and Policy Intstitute (ILPI)

13.30-15.00:   Panel discussion

Participants: Prof. Christian Courtis, UN, Ms. Mia Spolander, Finnish Foreign Ministry, Mr. Peter Kayiira, Uganda and Ms. Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty International

Ta kontakt med Beate Ekeløve-Slydal for mer informasjon og intervjuavtaler: 93405819

Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og bortsett fra til menneskerettighetsundervisning tar vi ikke imot statlig støtte. Vi står derfor fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. I dag har vi nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land.