Syria: Sivile tar støyten i slaget om Aleppo

Sivilbefolkningen blir utsatt for omfattende og grusom vold i slaget om Aleppo der regjeringsstyrkene og opposisjonsstyrkene kjemper om kontrollen over byen.  Amnestys nye kort-rapport basert på granskning i byen i første halvdel av august, dokumenterer hvordan regjeringshæren stadig oftere skyter mot boligområder fra luften og bakken.

- Regjeringshærens bruk av upresise våpen, som ikke målrettede bomber, raketter og granater betyr en dramatisk forverring for sivilbefolkningen, sier Donatella Rovera, Amnesty International seniorrådgiver for krisehåndtering.  Hun er nettopp kommet tilbake fra Aleppo.

Under sitt ti dagers lange besøk i Syrias største by og viktigste handelssenter, gransket Amnesty International cirka 30 angrep der flere titalls sivile som ikke var involvert i fiendtlige handlinger ble drept og såret.  Blant dem var også barn som ble derpt mens de sto i brødkøer eller oppholdt seg i tilfluktsrom der de hadde søkt beskyttelse.

LES: Syria-rapporten: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/073/2012/en

Angrepene syntes ikke å skille mellom opposisjonsstyrker og sivile. Det virket som om angrepene vilkårlig ble rettet mot boligstrøk som var under de-facto kontroll av opposisjonen og/eller der opposisjonsstyrkene var basert eller opererte fra, istedenfor spesifikke militære mål.

Blant ofrene i disse angrepene var ti medlemmer av familien Kayali, syv av dem barn. De ble drept da hjemmet deres ble smadret av to angrep fra luften om ettermiddagen den 6. august.

Noen av ofrene døde på steder der de hadde søkt beskyttelse fordi angrepene hadde tvunget dem til å flykte fra hjemmene sine. Blant dem var Amin Hindi.  Hun ble drept sammen med sin mann, sin mor og sin tre måneder gamle niese. Hun og mannen hadde flyktet fra hjemmet sitt på grunn av kampene, og bodde hos hennes bror da huset kom under artilleri-ild den 8. august.

Rapporten dokumenterer også hvordan sivile er blitt drept og såret mens de har stått i brødkø.  Det er for tiden brødmangel i Aleppo, og natt og dag er det lange brødkøer utenfor bakeriene.  Den 12. august kl. 03.00 om natten ble den tretten år gamle Kifa Samra og hennes elleve år gamle bror Zakarya drept mens de sto i brødkø i nærheten av hjemmet.  Det ble også naboen deres, en mor til elleve barn, drept.

- Sivilbefolkningen i mange deler av byen opplever daglig regjeringsstyrkenes sperreild fra luften og bakken. For mange betyr dette simpelthen at det ikke er trygt noen steder, og familier lever i konstant frykt for det neste angrepet, sier Rovera.

Urban krigføring innebærer en stor risiko og frykt for at sivilbefolkningens sikkerhet settes til side.

- Når tap av sivile liv fortsetter å øke, burde det være et sterkt signal til alle parter i konflikten, både regjeringshæren og opposisjonsstyrkene, om å etterleve internasjonal rett som krever at det skal tas alle mulige forholdsregler for å spare sivilbefolkningen, sier Rovera.

- De ansvarlige for vilkårlige angrep mot sivile og andre krigsforbrytelser må være klar over at de vil bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Den alt overveiende del av ofrene ble drept på grunn av regjeringsstyrkenes luft- og artilleriangrep.  I noen tilfeller kunne man ikke avgjøre hvem angrepet kom fra.

Opposisjonsstyrkene som for det meste kjemper med kortrekkende, lette våpen, har i noen tilfeller også brukt upresise, vilkårlige våpen (som granater og hjemmelagete raketter) som på samme måte utgjør en fare for sivile.

Rapporten omtaler også en annen dypt bekymringsfull utvikling: nemlig det økende omfanget av regjeringsstyrkenes utenomrettslige og summariske henrettelser av sivile som ikke er involvert i konflikten.  Likene av unge menn, skutt i hodet og med håndjern på, blir ofte funnet dumpet i nærheten av hovedkvarteret til luftforsvarets etterretning, et område som er under regjeringshærens kontroll.

Konflikten fører også med seg en bekymringsfull økning i antall overgrep som for eksempel ulovlige drap og mishandling av fanger som tas av de mange væpnete gruppene.

Amnesty International har gjentatte ganger bedt ledelsen i Den frie syriske hær (FSA) om å iverksette tiltak som kan få slutt på slike overgrep og forsikre seg om at drap av fanger blir gjenstand for uavhengig gransking.

- Det er en skam at verdenssamfunnet er delt når det gjelder Syria og at man velger å se bort fra de massive og alvorlige menneskerettighetsovergrepene som finner sted i landet  mens sivilbefolkningen må ta støyten, sier Rovera.

BILDER kan lastes ned herfra: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/search?attribute_603=Civilians+Under+Fire+in+Aleppo

KONTAKTINFO: Kommunikasjonsrådgiver Kristina Høyer, khoyer@amnesty.no, tlf:92246907

Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. Vi er politisk uavhengig og bortsett fra til menneskerettighetsundervisning tar vi ikke imot statlig støtte. Vi står derfor fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. I dag har vi nærmere tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land.