40 prosent av alle nordmenn har vært rammet av skader som følge av lynnedslag

– Hedmark og Oppland er verst rammet Oslo, 18. juni 2009 – Nå i tordensesongen vil lynnedslag forårsake brann og skader på hus og elektriske artikler for store verdier. En undersøkelse* som APC nylig foretok blant 1 000 nordmenn, viser at nesten 40 prosent av alle husholdninger har opplevd at apparater har blitt ødelagt i forbindelse med tordenvær. Hedmark og Oppland er verst rammet, med tall på opptil 50 prosent. Ifølge undersøkelsen er det fortrinnsvis kostbar hjemmeelektronikk, som datamaskiner, modemer og TV-apparater, som går i stykker. Se tabellene under.

I mai gjennomførte APC, som er ledende produsent av overspenningsvern, en undersøkelse for å kartlegge lynskader i Norge. Undersøkelsen omfattet totalt 1 100 nordmenn i alderen 15–56 år over hele landet. I sommermånedene slår lynet ned titusener av ganger i Norge, og konsekvensene er blant annet brann, skader på hus og eiendom og ødelagte elektriske artikler i hjemmet. Undersøkelsen viser at i gjennomsnitt 38,5 prosent av alle nordmenn har opplevd at elektriske artikler har gått i stykker under tordenvær én eller flere ganger. Verst utsatt er Hedmark og Oppland, der 46,6 prosent av innbyggerne har vært rammet av lynskader i hjemmet. I Oslo-området er tilsvarende tall betydelig lavere, 33,8 prosent, og det er enda lavere i de nordligste delene av Norge. Se under for detaljert statistikk. – En stor andel av de som deltok i undersøkelsen, oppgir at de ikke vet om de elektriske apparatene gikk i stykker på grunn av tordenvær. Mørketallet er sannsynligvis stort, sier administrerende direktør Arild Bjørkedal i APC Norge. Ved spørsmål om hvilken type elektriske apparater som har gått i stykker, havnet datamaskiner og modemer på topp. 1) Datamaskiner – 16,3 prosent (av alle nordmenn sier de har opplevd at datamaskiner har blitt ødelagt som følge av lynnedslag) 2) Modemer – 16,3 prosent 3) Fjernsyn – 12,9 prosent 4) Trådløse telefoner – 10,9 prosent 5) Annet – 10,3 prosent De produktene som klarer seg best ifølge undersøkelsen, er luftvarmepumper og hjemmekinoanlegg. Kun 0,5 og 0,7 prosent av alle nordmenn har opplevd skader på slike produkter som følge av lynnedslag. Selv om en stor andel av befolkningen har vært rammet av lynskader, er det kun 40,3 prosent som har gått til anskaffelse av lynvern. I Sverige er tallet 29 prosent. Trøndelag står for bunnoteringen i Norge med bare 26,4 prosent. Vestlendingene er best beskyttet – der har 50,5 prosent installert lynvern. – Det er enkelt og relativt billig å beskytte seg mot lynnedslag, men det er allikevel forholdsvis få som har gjort det. Her tror jeg det kreves et omfattende informasjonstiltak overfor husstandene, ikke minst med tanke på at nordmenn fyller hjemmene sine med stadig mer elektronikk, noe som gjør dem mer utsatt for lynskader, sier Arild Bjørkedal. Det er vanskelig å beregne nøyaktig hva lynskadene koster, men det dreier seg om millionbeløp hvert år. Ett eneste lynnedslag kan ramme flere millioner installasjoner, og kombinasjonen tordenvær og elektriske feil ligger bak en stor andel av alle branner. De fleste skadene skjer i direkte tilknytning til lynnedslag, men det er også mange som inntreffer i etterkant som følge av at lynet har forårsaket skader i ledninger og elektroniske komponenter. Fakta og tips: Det er som regel for dyrt for huseiere å beskytte seg mot direkte lynnedslag i huset, og det er også svært liten risiko for at huset skal treffes direkte. Enkle lynvern (UPS eller overspenningsvern) mellom hjemmeelektronikken og vegguttaket gir ofte tilstrekkelig beskyttelse når lynet slår ned i nærheten. Husk følgende dersom det tordner og du ikke har overspenningsvern for elektriske systemer eller telefon: • Trekk ut støpselet på alt utsatt elektrisk utstyr. • Trekk ut antennekabelen til fjernsynet. • Koble ut telefonen/modemet. • Unngå å snakke i fasttelefon. *Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med forbrukerundersøkelsesselskapet Cint/Snabba 20090519—20090526. Totalt 1 063 respondenter med jevn kjønns- og aldersfordeling over hele landet deltok i undersøkelsen. Svarfordeling på spørsmålet: Har du noen gang opplevd at elektriske apparater i hjemmet ditt har gått i stykker på grunn av lynnedslag? Område/fylke Totalt Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør- og Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Ja, det har skjedd én eller flere ganger 38,5 % 33,8 % 46,6 % 43,8 % 42,3 % 46,3 % 24,2 % Vet ikke 61,5 % 66,2 % 53,4 % 56,2 % 57,7 % 53,7 % 75,8 % Område/fylke Nord-Norge Ja, det har skjedd én eller flere ganger 28,6 % Vet ikke 71,4 % Svarfordeling på spørsmålet: Har du lynvern/overspenningsvern? Område/fylke Totalt Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør- og Østlandet Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Ja 40,3 % 38,4 % 41,3 % 39,8 % 46,7 % 50,5 % 26,4 % Nei 23,7 % 19,4 % 29,3 % 25,9 % 24,4 % 16,1 % 33,0 % Nei, men vurderer å anskaffe det 7,6 % 8,7 % 2,7 % 6,0 % 8,9 % 7,5 % 8,8 % Vet ikke 28,4 % 33,5 % 26,7 % 28,4 % 20,0 % 25,8 % 31,9 % Område/fylke Nord-Norge Ja 31,2 % Nei 30,4 % Nei, men vurderer å anskaffe det 8,9 % Vet ikke 29,5 % Hvis du vil ha mer informasjon eller delta i undersøkelsen, kan du kontakte: Arild Bjørkedal, APC Norge, tlf.: 23 00 55 52, e-post: arild.bjorkedal@apcc.com Thomas Schumann Østgaard, APC Norge, tlf.: 23 00 55 91, e-post: Thomas.SchumannOstgaard@APCC.com

Tags: