Pressemelding: - Apotek1 med Norges beste intranett

- Apotek1 med Norges beste intranett Confex og IT- Avisen Business kåret denne uken Apotek 1 (Apokjeden) til vinner av Norges beste intranett. De fem virksomhetene som kom til finalerunden i konkurransen om vinne Intranettprisen 2004 var Apokjeden, Posten, Storebrand, Oslo Lufthavn og Agresso. Juryen som vurderte kandidatene til Intranettprisen 2004 har bestått av Elin Festøy, ansvarlig redaktør Itavisen Business, Helene Günther Merg, global webmaster ABB Ltd, Gautam Ghosh, brukerkvalitetsingeniør Userminded og Ragnvald Sannes, amanuensis ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon . I juryens begrunnelse heter det blant annet at Apokjeden har gjort en imponerende jobb på kort tid. Juryen legger vekt på at det er gjort en bevisst, målrettet satsing, hvor intranettet i seg selv er sett på som et tiltak for å bedre bedriftens resultat. Juryen er også imponert over graden av integrering av søk- og støttefunksjoner. Portal- og publiseringsløsningen som ligger til grunn for Apokjeden sitt intranett er Dashboard Portal Server som er utviklet av det norske selskapet Netpower as. Netpower har også hatt ansvaret for teknisk implementering, tilpasninger av løsningen og prosjektrådgivning hos Apokjeden. Ansvarlig for rådgivning vedr. informasjonsstruktur og utforming av interaksjonsdesign er Teodor Bjerrang. - Hans Anderssen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i Apotek 1 uttaler: "Det er svært hyggelig å motta denne prisen som en bekreftelse på at vi har foretatt en del riktige valg og prioriteringer. Forut for prosjektet gjennomførte vi et forprosjekt der vi utredet hvilke mål vi ville løse med et nytt intranett, kravspesifikasjon og budsjett. Dette ble samlet i et dokument som ble sendt ut til seks rennomerte selskaper som vi ønsket å få et tilbud fra. Årsaken til at vi ønsket et tilbud fra Netpower var deres erfaring og gode referanser med kunder innen sykehussektoren, sier informasjonsdirektør Hans Anderssen. Årsaken til at Netpower og Bjerrang ble valgt var deres innsikt i hvordan deres løsning kunne realisere våre målsetninger til en riktig pris. Netpower og Bjerrang leverte intranettet til avtalt pris, tid og kvalitet. De er også partnere i det arbeidet som nå pågår for å videreutvikle intranettet. Vi har ingen grunn å hvile på våre laurbær. Apokjedens intranett ernå ferdig med si første fase og prisen vil stimulere oss til å gjøre intranettet enda bedre. I tiden som kommer vil vi jobbe for å forenkle arbeidsprosesser ytterligere ved blant å gjøre viktige skjemaer interaktive, avslutter Anderssen." - Bendik Noraberg, daglig leder ved Netpowers kontor i Oslo uttaler: "Vi gleder oss på Apokjedens vegne over denne tildelingen. Apokjeden fortjener all mulig honnør for hvordan de har implementert intranettet i stor og desentral organisasjon. Innføring av løsningen på de over 200 Apotek 1-utsalgene med til sammen over 2000 ansatte har vært godt forberedt og planlagt. Det har vært et målrettet, velfungerende og tillitsfullt samarbeid mellom kunde og leverandør. Man har hatt fokus på fleksibilitet og evnen til å etablere brukerorienterte og praktiske løsninger. Vi har her gleden av å jobbe med en kunde som har et sterkt positivt engasjement både i toppledelsen ved hovedkontoret og ute på apotekene. Netpowers samarbeid med Teodor Bjerrang har vært meget fruktbart, der vi har komplettert hverandres kompetanseområder til kundens beste. Teodor Bjerrangs kompetanse og arbeid med interaksjonsdesign og informasjonsstruktur har vært av stor betydning for dette prosjektets suksess" avslutter Noraberg. Relatert lenker: Link til Intranettprisen 2004 jury begrunnelse. http://www.teodor.no/intranettprisen_2004.pdf Kontaktinformasjon Apokjeden: Hans Anderssen Direktør for informasjon og samfunnskontakt Mobil 49 19 19 49 E-post: hans.anderssen@apotek1.no Kontaktinformasjon Netpower: Bendik Noraberg Daglig leder Netpower Oslo Mobil : 917 89668 E-post: bendik.noraberg@netpower.no http://www.netpower.no/ Kontaktinformajon Teodor: Teodor Bjerrang Mobil: 90780190, E-post: kontakt@bjerrang.no http://www.teodor.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no