Fremtiden er her – sørg for at kundene får mobiltilpasset innhold

Dagens viktigste trend, som endrer måten vi kommuniserer på og driver butikk, er ikke alene digital eller sosial. For de fleste virksomheter er den viktigste trenden mobil, og for mange er det nettopp her det største potensialet ligger, noe som underbygges av at vi i sterkt økende grad bruker både digitale og sosiale medier på mobile enheter. Det er en utvikling norske virksomheter også kan utnytte, ved at epostkommunikasjonen med kunder og andre interessenter automatisk optimaliseres for mobilen. Nordens ledende tilbyder av nettbaserte verktøy for effektiv epostmarkedsføring, Apsis, tilgjengeliggjør nå en helt ny teknologi for mobiloptimalisering av epostutsendelser. Nå tilpasses innholdet automatisk til den enheten hver enkelt faktisk bruker, og om eposten åpnes på en datamaskin, vises den vanlige versjonen.

– Stadig flere bruker nå smarttelefonen eller nettbrettet til å aksessere informasjon og lese epost. I enkelte tilfeller blir så mange som 70 prosent av alle åpnede nyhetsbrev lest på en mobiltelefon. Vi i Apsis tilbyr løsninger for effektiv epostmarkedsføring og elektroniske nyhetsbrev, og vi ser nå at den mobile trenden for alvor har inntatt kunde- og interessentgruppene som mottar eksempelvis nyhetsbrev på epost. Derfor er det avgjørende at norske og nordiske virksomheter henger med og løsningen er å benytte automatiserte løsninger, som den vi nå tilgjengeliggjør, ettersom innholdet dermed automatisk tilpasses den aktuelle enheten. Det øker ikke bare sannsynligheten for at budskapet kommer frem, ved at flere åpner epostene og for enkel tilgang til innholdet, men det øker også muligheten for å benytte seg av tilbudene som sendes ut via epost ved noen enkle tastetrykk fra mobilen eller nettbrettet. Derfor er det viktig, både innholdsmessig og kommersielt, at denne typen mobile løsninger utnyttes i økende grad, sier Inge Rosendal, Norgessjef i Apsis.

Den mobile fremtiden er her
Bakgrunnen for den nye tjenesten er at Apsis har sett hvordan den økende bruken av smarttelefoner har medført at stadig flere leser epost på mobilen, og da ofte når de er på farten og har begrenset med tid. De leser dermed eposter på en liten mobilskjerm fremfor på en stor dataskjerm ­– en situasjon der det kan være vanskeligere å ta til seg innholdet i eposten enn foran den store skjermen på kontoret. Da er det ekstra viktig å raskt kunne oppfatte og ta til seg budskapet.

Med Apsis' teknologi for mobiloptimalisering blir resultatet tydelig, også på mobiltelefonen. Dette er spesielt viktig for de som sender ut nyhetsbrev på epost, der det ofte er enda vanskeligere å oppfatte innholdet på telefonen. Når det kommer til markedsføring eller informasjon via epost, så åpner det seg helt nye muligheter.

– Epostmarkedsføring er minst like viktig som før ­– om ikke viktigere – selv om det har kommet stadig flere kanaler og arenaer for å dele viktig og relevant budskap med målgruppene. Det aller viktigste er å nå målgruppene, der de til enhver tid er, da de som har løsninger som tilrettelegger for dette vil utmerke seg i en positiv forstand. Så lenge få andre har tilsvarende løsninger på plass gir det et betydelig konkurransefortrinn, sier Inge Rosendal i Apsis.

Tidlig ute med denne muligheten
– I lang tid har markedsførere med bruk av ulike teknikker kunnet justere innholdet i eposter for å unngå de mest åpenbare utfordringene tilknyttet lesing av nyhetsbrev på mobilen. Nå tar vi dette ett steg videre, og er blant de første i verden til å gi avsenderen full kontroll over mottakerens opplevelse gjennom å maksimere kommunikasjonen også i denne kanalen, sier Anders Frankel, adm. dir. i Apsis.

– Dette er en tjeneste som løfter den mobile kommunikasjonen et stort skritt fremover. Man kan se på det som en svært målrettet kommunikasjon - ett budskap, ett klikk. Det finnes så mange bransjer som kan anvende tjenesten – tenk på restauranter, alle som jobber med billetter og bestillinger, nettbutikker, butikkjeder, frisører, tannleger osv. Mulighetene er uendelige, sier Wiveca von Seth Renée, International Marketing Manager i Apsis.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Inge Rosendal, Country Manager Apsis Norge
Tlf.: +47 98265431
Epost: inge.rosendal@apsis.com 

Om Apsis:

Det svenske selskapet Apsis tror på kraften, potensialet og mulighetene innen epost. Derfor utvikler vi tjenester som gjør det mulig for virksomheter og organisasjoner å kommunisere med sine målgrupper. Vi deler gjerne av vår kunnskap, og vi vil inspirere til nye tanker, mer effektive arbeidsmetoder og bedre resultater. Vårt mål er helt enkelt å skape mer fremgangsrik epostkommunikasjon. 

Apsis' hovedkontor ligger i Malmö, og selskapet har kontorer i 8 land, der 150 medarbeidere bistår over 6000 kunder over hele verden. I 2011 hadde Apsis en omsetning på 140 millioner SEK.

Se mer på www.apsis.no

Tags:

Multimedia

Multimedia