NORGES LEDNINGSNETT FORVITRER

NORGES LEDNINGSNETT FORVITRER 16. september 2005 Norges investeringer i nettverket for vann og avløp representerer en gjenskaffelsesverdi på 434 milliarder kroner. En verdi større enn all landbasert industri og større enn landets samlede investeringer i kraftverk og el-nett. Nå forfaller denne viktige infrastrukturen på grunn av manglende vedlikehold. Det er NORVAR, kommunenes egen interesseorganisasjon innenfor VA-teknikk, som har foretatt en fersk beregning for hva det ville koste om man i dag skulle bygge opp det eksisterende VA-nettverket fra grunnen. "NORVAR mener det er riktig å få frem den faktiske verdien av VA-infrastrukturen. Dette vil forhåpentligvis gi bedre forståelse for å ta vare på de store verdiene og få fokus på tiltak for øket levetid. VA-infrastrukturen er svært viktig for samfunnet og svikt i denne vil kunne få dramatiske konsekvenser", sier NORVAR i forordet til undersøkelsen og fortsetter: "NORVAR er bekymret for at man nå er inne i en periode hvor man ikke vektlegger nok å ivareta vedlikeholdet av denne viktige infrastrukturen. Man frykter at utskiftningstakten for VA-ledningsnettet er så lav at man kan risikere å operere med faktiske levetider på opp til et par hundre år for ledninger som har en teknisk levetid på 50 - 100 år." - Resultatet av en så lav investeringstakt som politikerne nå legger opp til, vil være at rørnettet - som i alt omfatter nærmere 48 000 kilometer vannrør og 40 000 kilometer avløpsrør - stadig oftere bryter sammen med lekkasjer, forurensning og oversvømmelser som resultat, sier Odd Magnus Lillevold som er leder for fagutvalget for VAR- og miljøteknikk i Rådgivende Ingeniørers Forening. - Vi skyver foran oss et "fornyelsesberg". Den fornyelsen som skjer, er i størrelsesorden en tredel av hva den burde være. - Det norske rørnettet er allerede nå i en svært dårlig forfatning i mange kommuner. For eksempel er lekkasjene av drikkevann nesten like store som drikkevannsforbruket. Med lekkasjer i størrelsesorden 50 % på landsbasis skiller vi oss for eksempel svært dårlig ut sammenlignet med våre naboland: Danskene opererer med 7 %, konstaterer Lillevold. Pressemeldingen er sendt ut av "Arbeidsgruppen for Informasjon om VA-nettet" Denne gruppen består av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norske Rørgrossisters Forening (NRF), markedsledende VA-leverandører og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). For mer informasjon: Kontakt Arbeidsgruppens leder, Torbjørn Lothe Vik på telefon 22 72 55 00 eller sekretariatet ved Jan Harsem på telefon 66 98 97 85 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040914BIT20810/bild.html Bilde

Dokumenter og linker