Arval lanserer SMaRT-metodikk for bedrifters overgang til mer miljøvennlig bilflåte

Arval, Europas ledende aktør innen billeasing til bedrifter, lanserer nå en ny metodikk for å hjelpe bedriftskundene med å bytte fra bensin- og dieselbiler til mer miljøvennlige alternativer.

- Dette er nytt i vår bransje. SMaRT-metodikken er en omfattende og systematisk prosess i fem faser for å hjelpe større bedrifter med klokest mulig overgang til elbiler, hybridbiler og til og med sykler, sier Michael Benabdallah, General Manager i Arval Norge.

Arval eier 1,1 millioner biler som leases til bedrifter i flere verdensdeler. I fjor høst etablerte det franske selskapet seg i Norge, blant annet fordi Norge er et foregangsland i overgangen til elbiler.

Tidligere i måneden viste den årlige spørreundersøkelsen til Arvals tenketank CVO at redusert C02-utslipp nå er en prioritet i firmabilstrategien blant 59% av bedriftene som deltok.

- Flertallet av bedriftene i de 12 landene undersøkelsen omfattet sier tydelig at bærekraft er et mål i deres styring av bilflåten. Slike mål nås mest effektivt gjennom systematiske tiltak, og det hjelper SMaRT til med, sier Michael Benabdallah.

Navnet «SMaRT» står for det engelske uttrykket «Sustainable Mobility and Responsibility Targets». SMaRT-metodikken tar hensyn til de viktigste trendene innen flåtestyring av bilparken hos større bedrifter:
 

 • En mer positiv holdning til hybridbiler og elbiler blant bedriftsledere
 • CSR-mål (samfunnsansvar) har blitt en viktig del av flåtestrategiene
 • Økende interesse for alternative mobilitetstjenester
 • Elektroniske verktøy som apper og andre telematikktjenester tas i bruk
 • Det forventes en betydelig vekst i bedriftenes bilparker de kommende årene 
   

SMaRT-metodikken består av 5 påfølgende steg:

 • Steg 1: Først definerer bedriftene sine fremtidige mobilitets- og flåteambisjoner. Arval hjelper dem med å benchmarke mot bransjens mål og mot konkurrentene. De får konkrete råd fra Arval Consulting om deres spesifikke mobilitets- og flåteprofiler, samt mulige alternative strategier.
   
 • Steg 2: Deretter vurderes den nåværende flåten på CSR-orienterte nøkkelindikatorer for å fastslå de riktige strategiene for hver enkelt bil som skal erstattes. Klassiske rapporteringsverktøy brukes til dette formålet, men disse berikes med CSR-data.
 • Steg 3: Arval har designet og utviklet en helt ny SMaRT-kalkulator som kombinerer førerprofilering for å finne de beste kombinasjonene sett fra et energiperspektiv. Man ser også på parametere innenfor CSR (samfunnsansvar) og lønnsomhet målt ved TCO (Total Cost of Ownership).
 • Steg 4: Dette trinnet handler om å diskutere alternative mobilitetsvalg som kan fungere for kunden, slik at de blir enda SMaRTere. Det kan for eksempel omfatte sykkel dersom dette vurderes som et klokt og nyttig alternativ.
   
 • Steg 5: Til slutt måles fremgangen som er oppnådd opp mot innledende ambisjoner, slik at man kan sette opp konkrete planer. Det betyr også at syklusen kan gjentas ved å gå tilbake til trinn 1.

 

For kommentarer fra Arval Norge:

General Manager, Michael Benabdallah – michael.benabdallah@arval.no - +47 907 38 710
Commercial Director, Stian Eriksen – stian.eriksen@arval.no - +47 911 97 977

Abonner

Dokumenter og linker