ASETEK - INNGÅTT MARKEDSPLEIEAVTALE

Asetek A/S har den 22. april 2013 inngått markedspleieavtale med Carnegie AS. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i aksjene i selskapet, som er notert på Oslo Børs. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker