Børsstyret godkjenner Asetek for notering på Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs har i møte 27. februar 2013 godkjent at aksjene i Asetek AS kan tas opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2, evt. Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2 og har minst 25% av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1, evt. Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.1.

Videre forutsettes det at selskapet offentliggjør godkjent prospekt, gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum USD 10 millioner i ny egenkapital, samt avholder ekstraordinær generalforsamling hvor planlagt restrukturering og sammenslåing av selskapets aksjeklasser vedtas.

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke er oppfylt tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at Axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2 og øvrige vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre notering på Oslo Børs eller Oslo Axess samt fastsette første noteringsdag, senest 12. april 2013.

Om Asetek:
Asetek er en ledende leverandør av energieffektive vannkjølesystemer for datasentre, servere, arbeidsstasjoner, spill- og høyytelses PCer. Selskapets produkter brukes av ledende OEMer og kanalpartnere over hele verden for å redusere strømforbruk og utslipp av drivhusgasser, redusere akustisk støy og for å oppnå maksimal ytelse. Aseteks produkter er basert på selskapets patenterte alt-i- ett vannkjøleteknologi, med mer enn 1,3 millioner solgte vannkjøleenheter. Asetek ble stiftet i år 2000 og har hovedkontor i Brønderslev i Danmark, med kontorer i USA, Kina og Taiwan.

Abonner

Dokumenter og linker