Oslo Børs - ASETEK - Nytt selskap til notering 20.03.2013

Nytt selskap til notering 20.03.2013:

Navn: Asetek A/S
Ticker: ASETEK
Instrument ID: 1300289
ISIN: DK0060477263
Segment: OBNW
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat: DK - DENMARK
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 300
Pålydende: DKK 0.10
Antall aksjer som tas opp til notering: 14.881.311

Asetek A/S er klassifisert som " 45202010 - Computer Hardware" i GICS (Global Industry Classification Standard)

Abonner

Dokumenter og linker